Hỏi: Quy định về lĩnh vực hành nghề trong chứng chỉ xây dựng

Câu hỏi của bạn Phạm Ngọc Ân tại hòm thư pna100pbc@gmail.com hỏi :

Tôi đã được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công công trình hạ tầng kỹ thuật từ năm 2006, năm 2011 được cấp lại chứng chỉ theo quy định, đến nay đã hết hạn sử dụng. Theo bộ đề thi sát hạch của Bộ Xây dựng công bố, đối với công tác giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật có 2 lĩnh vực là cấp, thoát nước và xử lý chất thải rắn. Theo tôi hiểu: Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật chỉ cấp cho 2 lĩnh vực này. Trong lúc đó công trình hạ tầng kỹ thuật theo phân cấp hiện nay ngoài các công trình cấp, thoát nước và xử lý chất thải rắn còn có công viên, cây xanh, chiếu sáng công cộng, nhà-sân bãi để xe, hào- tuy nen kỹ thuật…. Vậy tôi xin hỏi: Sau khi đạt yêu cầu sát hạch, tôi có được cấp lại chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật khác ngoài 2 lĩnh vực đã có trong sát hạch nêu trên không? Nếu chỉ được cấp chứng chỉ giám sát thi công cho 1 hay 2 lĩnh vực nêu trên có được giám sát thi công xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật khác ngoài 2 lĩnh vực trên không?

 

Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Xem thêm:  Bộ Xây dựng phúc đáp kiến nghị của Hòa Bình về quản lý đầu tư phát triển đô thị

 

Cá nhân được xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng khi đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại Điều 45 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Theo đó, căn cứ quy định nêu trên thì cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ đánh giá, xét cấp chứng chỉ hành nghề cho ông với lĩnh vực, loại công trình phù hợp với trình độ chuyên môn, thời gian, kinh nghiệm tham gia công việc và lĩnh vực giám sát công tác xây dựng loại công trình hạ tầng kỹ thuật mà ông có kết quả sát hạch đạt yêu cầu.

Trường hợp được xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát công tác xây dựng cho một hoặc hai lĩnh vực thuộc công trình hạ tầng kỹ thuật thì ông chỉ được hành nghề trong phạm vi lĩnh vực và trong năng lực được cấp đó theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng