Hỏi: Năng lực nhà thầu thi công phải tương ứng cấp công trình

 

Câu hỏi của bạn Lê Thái Hòa tại hòm thư lethaihoabk@gmail.com hỏi :

Chủ đầu tư A thực hiện dự án chung cư X, là dự án cấp I. Dự án này được chia thành nhiều gói thầu, trong đó nhà thầu B thi công phần cọc, nhà thầu C thi công phần kết cấu và hoàn thiện, nhà thầu D thi công nội thất cho sảnh vào căn hộ và một số phòng chức năng công cộng. Nhà thầu E thi công lắp đặt hệ kính bên ngoài tòa nhà. Tất cả các gói thầu này nhà thầu đều ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư. Tôi xin hỏi, nhà thầu B, C, D, E có cần phải có chứng chỉ năng lực hạng I không?

 

Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

 

Theo quy định tại Khoản 6, Điều 111 Luật Xây dựng, “Nhà thầu thi công xây dựng công trình phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại, cấp công trình và công việc xây dựng”.

Theo đó, nhà thầu khi thực hiện gói thầu phải đáp ứng yêu cầu về năng lực, cấp công trình tương ứng với gói thầu do mình thực hiện.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng

 

Xem thêm:  Hỏi: Công chức làm nhiệm vụ thẩm định công trình có cần chứng chỉ?