Hỏi: Doanh nghiệp chuyên về thí nghiệm xây dựng không cần chứng chỉ năng lực

Câu hỏi của bạn Nguyễn Trường Giang tại hòm thư [email protected] hỏi :

Công ty tôi chuyên về thí nghiệm cọc, đã được Bộ Xây dựng cấp chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng cho phòng thí nghiệm. Như vậy công ty tôi đã đủ điều kiện hoạt động chưa? Trường hợp công ty tôi phải làm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng thì phải xin chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho lĩnh vực nào? Công ty tôi chuyên về thí nghiệm cọc (nén tĩnh, PIT, PDA, CONIC) vì vậy hợp đồng, bằng cấp, chứng chỉ nhân viên cũng chỉ có của những lĩnh vực công ty hành nghề, như vậy có đủ điều kiện xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng chưa?

 

Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

 

Khoản 5, Điều 3 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và Điều 3 Thông tư số 06/2017/TT-BXD ngày 25/4/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng có quy định về thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Trường hợp tổ chức thực hiện thí nghiệm cọc thì phải đáp ứng điều kiện đối với tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và không thuộc đối tượng phải cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Xem thêm:  Hỏi: Nhà thầu thang máy có cần chứng chỉ năng lực xây dựng?

Cục Quản lý hoạt động xây dựng