Hỏi: ĐIều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng

 

Câu hỏi của bạn Phạm Bá Tuấn tại hòm thư Phamtuanxn7.txd1@gmail.com hỏi :

 

Tôi là kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp, có kinh nghiệm thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật. Trước đây tôi đã được SXD cấp chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật có thời hạn đến tháng 9/2016. Hiện nay, chứng chỉ hành nghề cũ của tôi đã hết hạn. Tôi có làm đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề giám sát mới theo Thông tư 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 (có bản kê khai kinh nghiệm đầy đủ công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật), SXD địa phương nơi tôi công tác thông báo rằng tôi chỉ được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện cho công trình dân dụng và công nghiệp vì bằng tốt nghiệp đại học của tôi là chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp. Vậy cho tôi hỏi, SXD hướng dẫn tôi như vậy có đúng không? Theo quy định tôi có được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện cho công trình hạ tầng kỹ thuật không?

Tại khoản 3, điều 148 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và điều 51 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 quy định cá nhân hành nghề giám sát công tác an toàn lao động trên công trường phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp theo các hạng. Tuy nhiên tại khoản 1, điều 3 Thông tư 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 lại không ghi lĩnh vực giám sát công tác an toàn lao động là phải cấp chứng chỉ hành nghề. Mặt khác tại khoản 3, điều 3 Thông tư 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 lại có ghi “Điều kiện năng lực đối với cá nhân phụ trách công tác an toàn lao động hoặc làm cán bộ chuyên trách về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động”. Vậy tôi xin hỏi, theo quy định thì lĩnh vực giám sát công tác an toàn lao động không cần có chứng chỉ hành nghề có đúng không? Nếu tôi làm giám sát công tác an toàn lao động thì có cần có chứng chỉ bồi dưỡng công tác an toàn lao động của các tổ chức cấp nữa hay không?

Xem thêm:  Trả lời kiến nghị của Ban quản trị tòa nhà tổ hợp Sky City Tower

 

Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

 

Theo quy định tại Khoản 15 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng là cá nhân phải có kinh nghiệm làm giám sát trưởng hoặc trực tiếp giám sát thi công xây dựng phần công việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chi hành nghề.

Điều kiện đối với cá nhân phụ trách an toàn lao động hoặc làm cán bộ chuyên trách về an toàn lao động thực hiện theo quy định tại Khoản 17 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

 

Cục Quản lý hoạt động xây dựng