Hỏi: Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát

 

Câu hỏi của bạn Phạm Văn Trí tại hòm thư tri.vnpd@gmail.com hỏi :

Công ty tôi đang tiến hành đầu tư 01 dự án thủy điện (cấp III). Do nguồn vốn không phải là vốn nhà nước nên Công ty quyết định tự quản lý và giám sát dự án. Về nhân sự, Công ty tôi đáp ứng đủ theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP. Vậy cho tôi hỏi, Công ty chúng tôi có cần phải xin cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát (chứng chỉ cho tổ chức) để thực hiện dự án này không?

 

Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

 

Để tham gia giám sát thi công xây dựng công trình thì tổ chức phải có chứng chỉ năng lực lĩnh vực giám sát thi công xây dựng với hạng và loại công trình phù hợp theo quy định tại Khoản 19 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2017 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng

 

Xem thêm:  Hướng dẫn xử lý tình huống cho hợp đồng xây dựng gói thầu xây lắp và thiết bị