Hỏi: Cấp lại chứng chỉ hành nghề xây dựng khi chuyển công tác

 

Câu hỏi của bạn Nguyễn Đăng Vĩnh tại hòm thư nguyendangvinh2003@gmail.com hỏi :

Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng của tôi do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh cấp đã hết hạn. Hiện tôi đã chuyển công tác về tỉnh Hà Tĩnh. Xin hỏi, tôi xin cấp lại chứng chỉ tại Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh có được không? Nếu được thì thủ tục thế nào?

 

Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

 

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng thì Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III cho các cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trong tổ chức có địa chỉ trụ sở chính tại địa phương và cá nhân hoạt động xây dựng độc lập có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký cư trú tại địa phương.

Do đó, trường hợp ông Vĩnh đang công tác tại Hà Tĩnh thì có thể nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tới Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh để được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng

 

Xem thêm:  Có thể ký số trên bản vẽ thiết kế?