Hỏi: Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

 

Câu hỏi của bạn Nguyễn Minh Hiếu tại hòm thư ntm_hieu@yahoo.com hỏi :

Năm 2008 tôi được Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, kĩ sư thiết kế công trình đường bộ. Hiện nay chứng chỉ hành nghề của tôi đã hết hạn và tôi đang hoạt động xây dựng tại Ninh Thuận. Vậy tôi có thể xin cấp đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tại tỉnh Ninh Thuận được không?

 

Sau khi nghiên cứu, Trung tâm Thông tin có ý kiến như sau:

 

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 9 Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng về cấp lại hoặc bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề quy định như sau:

Điều kiện để được cấp lại chứng chỉ hành nghề:

a) Có đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề nộp tại Sở Xây dựng, nơi đã cấp chứng chỉ hành nghề cũ;

b) Có chứng chỉ cũ (đối với trường hợp: chứng chỉ cũ bị rách, nát hoặc xin cấp bổ sung nội dung hành nghề hoặc chứng chỉ đã hết hạn);

c) Có bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bản kê khai kinh nghiệm liên quan đến nội dung xin bổ sung hành nghề (đối với trường hợp xin bổ sung nội dung hành nghề);

d) Không vi phạm các quy định trong hoạt động xây dựng và pháp luật có liên quan.

Xem thêm:  Bộ Xây dựng phúc đáp kiến nghị của Hòa Bình về quản lý đầu tư phát triển đô thị

Trung tâm Thông tin