Góp ý chuyển quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư Mỹ Khánh Vy, Bình Phước

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản phúc đáp Công văn số 532/UBND-KT ngày 06/03/2019 của UBND tỉnh Bình Phước về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở tại Dự án Khu dân cư Mỹ Khánh Vy, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

111920baoxaydung_image001
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo Bộ Xây dựng, về hồ sơ pháp lý, Dự án có quy mô 6,125ha (trong đó có 378 lô đất xây dựng nhà ở liên kế) được UBND tỉnh Bình Phước quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 851/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 theo đó chấp thuận cho Cty TNHH Mỹ Khánh Vy thực hiện Dự án; phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của Dự án tại Quyết định số 2071/QĐ-UBND ngày 23/8/2017; phê duyệt điều chỉnh cục bộ tại Quyết định số 2403/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 (điều chỉnh giảm quy mô diện tích quy hoạch theo số liệu đo đạc bản đồ địa chính).

Dự án thuộc khu đất có chức năng hỗn hợp theo quy hoạch chung xây dựng huyện lỵ Đồng Phú đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2020 được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 26/6/2018.

UBND tỉnh Bình Phước đã chấp thuận cho Cty TNHH Mỹ Khánh Vy được chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án tại các Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 15/01/2018, số 906/QĐ-UBND ngày 26/04/2018; điều chỉnh tại các Quyết định số 89/QĐ-UBND, số 90/QĐ-UBND ngày 15/01/2018 để phù hợp với Quyết định số 2403/QĐ-UBND ngày 22/10/2018. Cty đã phê duyệt Dự án tại Quyết định số 03/QĐ-MKV ngày 02/01/2018.

Xem thêm:  Góp ý Đề án cơ chế, chính sách đặc thù bảo tồn, phát triển, phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An

Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước đã cấp phép xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật tại Giấy phép xây dựng số 11/GPXD-SXD-HCC ngày 02/02/2018 và số 13/GPXD-SXD-HCC ngày 28/12/2018.

Ý kiến cụ thể đối với khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở tại dự án: Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Phước tại Công văn số 532/UBND-KT và hồ sơ Dự án gửi kèm, chủ đầu tư đang triển xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của Dự án, tỷ lệ hoàn thành hạ tầng đạt khoảng trên 90%. Căn cứ vị trí, đặc điểm của Dự án, nhu cầu phát triển nhà ở và các quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị, Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, các quy định của pháp luật về đất đai có liên quan, đề nghị UBND tỉnh Bình Phước thực hiện một số nội dung sau:

Xem xét và chịu trách nhiệm theo thẩm quyền việc quyết định khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở tại Dự án.

Xem thêm:  Hỏi: Giấy phép hành nghề kỹ sư

Chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng liên quan và chủ đầu tư thống nhất lựa chọn các mẫu thiết kế nhà ở trong Dự án; giám sát chặt chẽ việc xây dựng nhà ở trong khu vực Dự án đảm bảo tuân thủ quy hoạch chi tiết, quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và các mẫu nhà ở đã được phê duyệt, thống nhất kiến trúc cảnh quan đô thị; đảm bảo khoảng cách ly an toàn hành lang lưới điện 110KV.

Việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt và Giấy phép xây dựng được cấp, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực (theo các văn bản thỏa thuận về đấu nối hạ tầng), cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở.

Khánh An

Nguồn: Báo Xây Dựng