Hỏi: Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

 

Câu hỏi của bạn Son Vo Thai Son tại hòm thư [email protected] hỏi :

Thực hiện Quyết định 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ Xây dựng Về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng, Sở Xây dựng Khánh Hoà đang tiến hành triển khai tại địa phương. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế trên, Sở Xây dựng có vấn đề còn vướng mắc cần xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Xây dựng cụ thể như sau:
Theo khoản b Điều 7 Quyết định 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 Về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng, thì người được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá phải có điều kiện sau: Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên nghành kinh tế, kinh tế kỹ thuật, kỹ thuật do tổ chức hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp và đang thực hiện các công việc có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Vậy những người tốt nghiệp đại học ngành Quản trị kinh doanh và được công nhận danh hiệu là Cử nhân khoa học thì có thuộc các đối tượng của điều khoản được trích dẫn như trên hay không?

 

Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế Xây dựng có ý kiến như sau:

 

Theo qui định thì nếu bạn là cử nhân khoa học ngành Quản trị kinh doanh và bạn chứng minh được thời gian tham gia hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, số công việc đã thực hiện, đã tham gia lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng theo đúng quy định của nhà nước thì bạn đủ điều kiện để được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá.

Xem thêm:  Góp ý việc thành lập thị xã Sa Pa và các phường thuộc thị xã Sa Pa

Vụ Kinh tế Xây dựng