Báo cáo điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, Trà Vinh

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh.

152306baoxaydung_16
Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo Trà Vinh)

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung Dự án nhà máy điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh tại Văn bản 1888/TTg-CN ngày 27/12/2018 vào quy hoạch điện VII điều chỉnh, UBND tỉnh Trà Vinh đã đề xuất phạm vi khu vực điều chỉnh quy hoạch có diện tích khoảng 490,06ha, tại phía Bắc đường tỉnh 913, thuộc địa bàn xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, với ranh giới được xác định: Phía Đông giáp Khu nuôi trồng thủy sản xã Dân Thành, phía Nam giáp Khu tái định cư Dân Thành 2 và kênh đào Trà Vinh, phía Tây giáp kênh đào Trà Vinh và phía Bắc giáp Khu Trung tâm tổng hợp Khu kinh tế.

Các nội dung điều chỉnh quy hoạch gồm: Điều chỉnh bổ sung chức năng nhà máy điện mặt trời với diện tích khoảng 171,17ha (Khu đổ bùn K6, K7) trên cơ sở điều chỉnh vị trí, quy mô của các khu chức năng bệnh viện, khu dịch vụ giải trí Dân Thành 1 và khu cây xanh dọc kênh đào Trà Vinh. Điều chỉnh vị trí và giữ nguyên quy mô đất bệnh viện về phía Đông Bắc so với vị trí đã được xác định tại quy hoạch chung Khu kinh tế theo Quyết định số 1513/QĐ-TTg trên cơ sở điều chỉnh một phần khu vực quân đội quản lý. Đồng thời chuyển đổi toàn bộ phần còn lại của khu vực quân đội quản lý thành khu dịch vụ giải trí Dân Thành 1.

Xem thêm:  Góp ý dự thảo thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư dự án đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh tuyến số 1 và tuyến số 2

Ngày 28/02/2019, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 376/BXD-QHKT gửi các Bộ: Giao thông vận tải, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường đề nghị góp ý kiến về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch. Đến nay, Bộ Xây dựng đã nhận được các văn bản góp ý từ các bộ, ngành (Văn bản số 1063/BTNMT-KHTC ngày 12/3/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Văn bản số 2063/BGTVT-KHĐT ngày 7/3/2019 của Bộ Giao thông vận tải; Văn bản số 1582/BCT-KH ngày 12/3/2019 của Bộ Công Thương).

Các ý kiến của các bộ tập trung vào những nội dung chủ yếu sau: Dự án nhà máy điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào quy hoạch điện VII điều chỉnh tại Văn bản số 1888/TTg-CN ngày 27/12/2018. Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch cần đảm bảo phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; tuân thủ các quy định về hành lang bảo vệ bờ biển và bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật; đảm bảo các yêu cầu, điều kiện về vận tải đường thủy; xem xét quỹ đất thay thế dành cho khu dịch vụ giải trí Dân Thành 1, khu bệnh viện và khu cây xanh theo quy hoạch chung đã được phê duyệt.

Theo Bộ Xây dựng, việc bổ sung nhà máy điện và điều chỉnh các chức năng như UBND tỉnh Trà Vinh đề xuất là cục bộ, không làm ảnh hưởng tới tính chất, chức năng, quy mô ranh giới và định hướng phát triển chung của Khu kinh tế Định An đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 05/9/2011.

Xem thêm:  Hỏi: Cấp chứng chỉ hành nghề TVGS xây dựng công trình giao thông

Để tổ chức triển khai theo nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch, UBND tỉnh Trà Vinh cần thực hiện: Tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan theo quy định tại Khoản 12, Điều 28, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018.

Sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND tỉnh Trà Vinh chỉ đạo cập nhật nội dung điều chỉnh cục bộ vào hồ sơ đồ án quy hoạch chung theo Quyết định số 1513/QĐ-TTg để quản lý thực hiện theo quy hoạch được duyệt; Công bố công khai nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch và gửi hồ sơ quy hoạch về Vụ Quy hoạch – Kiến trúc, Bộ Xây dựng để lưu giữ theo quy định. Cuối cùng, tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng theo thẩm quyền tại khu vực có các nội dung được điều chỉnh cục bộ, đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các quy định pháp luật hiện hành.

Ánh Dương

 

Nguồn: Báo Xây Dựng