Hỏi: Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng cho những cá nhân có bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp ngành kỹ thuật tổng hợp

 

Câu hỏi của bạn Nguyễn Thị Mỹ Phương tại hòm thư myphuong19_85@yahoo.com hỏi :

Sở Xây dựng hiện đang thụ lý 01 bộ hồ sơ xin cấp Chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng. Cá nhân xin cấp chứng chỉ có bằng tốt nghiệp đại học ngành Xây dựng – Cầu đường năm 2008, trước đó đã có bằng tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp ngành Kỹ thuật Tổng hợp năm 1991, có giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng theo quy định của Bộ Xây dựng, đã tham gia thực hiện ít nhất 05 công việc quản lý chi phí theo Điều 18 Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (Nghị định 112/CP). Do tại điểm d khoản 1 Điều 20 Nghị định 112/CP có nêu điều kiện để được cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng: “Đã tham gia hoạt động xây dựng ít nhất 5 năm kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp”. Như vậy, tại thời điểm này cá nhân trên có thể được cấp Chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng được hay không?

Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế Xây dựng có ý kiến như sau:

 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ thì một trong những điều kiện để được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2 là: “Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, kinh tế – kỹ thuật, kỹ thuật, cử nhân kinh tế….” và “Đã tham gia hoạt động xây dựng ít nhất 5 năm kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp”. Như vậy, cá nhân có bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp ngành kỹ thuật (có thời gian tham gia hoạt động xây dựng >5 năm) và có bằng tốt nghiệp đại học ngành xây dựng năm 2008, tính đến thời điểm hiện tại (năm 2010) chưa đủ điều kiện để được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

Xem thêm:  Hỏi: Công chức làm nhiệm vụ thẩm định công trình có cần chứng chỉ?

Vụ Kinh tế Xây dựng