Hỏi: Cấp chứng chỉ hành nghề TVGS xây dựng công trình giao thông

 

Câu hỏi của bạn Nguyen Hai tại hòm thư viethai0801@gmail.com hỏi :

Tôi tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Địa chất công trình – Địa kỹ thuật năm 2002 hệ chính qui của trường ĐH Mỏ – Địa Chất. Từ khi ra trường đến nay, tôi làm việc tại Viện KHCN GTVT 4 năm, sau đó chuyển sang Công ty TVTK GTVT làm việc cho đến nay. Trong thời gian làm việc tại các đơn vị trên, tôi được phân công giám sát kỹ thuật thi công 9 công trình giao thông (cả đường bộ và cầu), 01 công trình hạ tầng kỹ thuật và thí nghiệm, kiểm định rất nhiều công trình giao thông.

Tháng 11/2005 tôi được học lớp đào tạo TVGS xây dựng CTGT do Viện KHCN GTVT tổ chức và được Cục Giám Định & QLCL CTGT cấp chứng chỉ: GIÁM SÁT LĨNH VỰC VẬT LIỆU, NỀN MÓNG.

Vậy: Tôi có đủ điều kiện xin cấp chứng chỉ hành nghề TVGS xây dựng công trình giao thông hay không?

Sau khi nghiên cứu, Trung tâm Thông tin có ý kiến như sau:

 

Nếu Bạn xin cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát xây dựng công trình giao thông thì bạn phải có chứng chỉ giám sát công trình giao thông. Ngoài ra, Bạn còn phải có đủ các điều kiện nêu tại Điều số 40 Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ.

Trung tâm Thông tin

 

Xem thêm:  Hỏi: Chứng chỉ hành nghề với cá nhân thuộc BQLDA chuyên ngành