Góp ý chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh

(Xây dựng) – Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Văn bản số 10150/VPCP-CN ngày 18/10/2018 của Văn phòng Chính phủ giao Bộ Xây dựng phối hợp với cơ quan liên quan xem xét, nghiên cứu chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 2844/BXD-QHKT ngày 12/11/2018 đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh lập báo cáo rà soát, đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

092514baoxaydung_image001
Cửa khẩu Cầu Treo. (Nguồn: Internet)

Trên cơ sở báo cáo rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 của UBND tỉnh Hà Tĩnh tại Văn bản số 04/UBND-XD ngày 02/01/2019, Bộ Xây dựng đã lấy ý kiến Bộ ngành về chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tại Văn bản số 211/BXD-QHKT ngày 30/01/2019.

Đến nay, Bộ Xây dựng đã nhận được ý kiến góp ý của 4/4 bộ bao gồm: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 1266/BKHĐT-KTDV ngày 28/02/2019); Bộ Tài chính (văn bản 1973/BTC-ĐT ngày 19/02/2019); Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 1370/BGTVT-KHĐT ngày 19/02/2019); Bộ Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 942/BTNMT-KHTC ngày 07/3/2019).

Bộ Xây dựng kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ một số nội dung sau:

Tình hình rà soát, thực hiện quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tại Quyết định số 961/QĐ-TTg ngày 25/6/2010, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc khu vực Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tại Quyết định số 2676/QĐ-UBND ngày 15/9/2010; đã phê duyệt 09 đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu chức năng và 02 quy hoạch ngành.

Đã thực hiện đầu tư khu nhà ở liên cơ Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo hoàn thành đưa vào sử dụng; dự án đầu tư xây dựng đường giao thông giữa hai cửa khẩu Cầu Treo (Việt Nam) và Nậm Phao (Lào) hoàn thành giai đoạn 1 luồng nhập (Lào sang Việt Nam); Dự án đầu tư xây dựng Nhà kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Cầu Treo kết hợp với Quốc Môn; Dự án xây dựng tuyến đường chính phía nam sông Ngàn Phố (kết hợp đường cứu hộ phòng lũ) hoàn thành 3,385/32,386 km; Dự án nâng cấp quốc lộ 8 thực hiện 4km/41km; Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Đại Kim thực hiện được 27ha/85ha; Các dự án đầu tư nâng cấp và mở rộng đô thị phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đợt đầu tại thị trấn Tây Sơn và các khu chức năng khác, đường và kè bờ sông Ngàn Phố đoạn từ cầu Tây Sơn đến thị xã Sơn Tây với chiều dài 0.866km.

Xem thêm:  Hỏi: Cấp lại chứng chỉ hành nghề thiết kế và giám sát

Ý kiến của các bộ, ngành

Bộ Giao thông vận tải: Cơ bản thống nhất về chủ trương lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo;

Cần quy hoạch xây dựng hệ thống đường gom phục vụ giao thông trong Khu kinh tế tránh ảnh hưởng đến năng lực thông hành của tuyến đường quốc lộ 8A, hạn chế đấu nối trực tiếp với đường quốc lộ, khoảng cách giữa các điểm đấu nối phải đảm bảo an toàn;

Đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các đơn vị liên quan cập nhật kết quả thiết kế của dự án cải tạo, nâng cấp QL8A đoạn Km37 – Km85+300 để nghiên cứu các nội dung quy hoạch giao thông trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho phù hợp.

Bộ Tài chính: Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cần được xem xét, cập nhật để xác định lại về định hướng chiến lược, mục tiêu, dự báo các chỉ tiêu, thông số kỹ thuật để phù hợp với thực tế là có cơ sở.

Từ khi quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo được phê duyệt đã có nhiều quy hoạch khác được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có tác động tới Khu kinh tế, do vậy đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh giải trình, làm rõ thêm nội dung này làm cơ sở báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

UBND tỉnh Hà Tĩnh lưu ý trong việc bố trí kinh phí thực hiện lập, trình, phê duyệt và công bố điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo theo Điều 9, Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Đề nghị Bộ Xây dựng phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh trong việc xem xét điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo theo quy định hiện hành.

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy mô diện tích đề nghị lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phù hợp với quy mô diện tích Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Hà Tĩnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 13/6/2018.

Nội dung điều chỉnh quy hoạch có liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, đất rừng tự nhiên cần đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; tuân thủ đúng quy định của pháp luật về đất đai, chỉ đạo của Ban Bí thư tại Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Việc điều chỉnh quy hoạch cần xem xét đến khả năng đáp ứng của nguồn nước, khả năng tiếp nhận nước thải, tác động của hoạt động xả nước thải đến nguồn nước tiếp nhận và các đối tượng khai thác sử dụng nước trong khu vực theo quy định tại Khoản 8, Điều 3 của Luật tài nguyên nước. Vị trí xây dựng, điều chỉnh, mở rộng các phân khu chức năng trong Khu kinh tế cần đảm bảo tuân thủ đúng các quy định về hành lang bảo vệ nguồn nước tại Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước. Đối với việc điều chỉnh, bổ sung các phân khu chức năng trong Khu kinh tế cần có phương án, biện pháp phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước theo quy định tại Điều 26 của Luật tài nguyên nước năm 2012; đối với các công trình có phát sinh nước thải thì hệ thống thu gom, xử lý nước thải phải phù hợp với quy mô xả nước thải, khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước tiếp nhận nước thải theo quy định tại Điều 37 của Luật tài nguyên nước năm 2012.

Xem thêm:  Hỏi: Có bắt buộc phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng?

Cần đánh giá tác động của các hoạt động xả nước thải của Khu kinh tế gây ảnh hưởng đến chức năng cấp nước sinh hoạt của sông Ngàn Phố, đồng thời cần bổ sung đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến tình trạng xâm nhập mặn trên sông Ngàn Phố.

Đề nghị cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo nghiên cứu thực hiện đánh giá tác động môi trường chiến lược theo quy định tại các Điều 13, 14, 15, 17 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và Điều 8 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Ý kiến của Bộ Xây dựng

Căn cứ quy định của Luật Xây dựng năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 và ý kiến của các Bộ ngành về điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Bộ Xây dựng thống nhất chủ trương lập Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo trên cơ sở báo cáo giải trình của UBND tỉnh Hà Tĩnh để đáp ứng với tình hình phát triển kinh tế – xã hội; phù hợp với các chính sách phát triển kinh tế của các nước trong khu vực; đảm bảo các yêu cầu bảo tồn đa dạng sinh học, các yếu tố môi trường, phòng chống sạt lở đất; thu hút đầu tư phát triển, đảm bảo sử dụng đất hiệu quả, tiết kiệm.

Nếu được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, UBND tỉnh Hà Tĩnh cần tiếp thu, làm rõ ý kiến của các Bộ ngành, đề xuất kinh phí lập đồ án trong quá trình lập Nhiệm vụ quy hoạch theo quy định của pháp luật.

Huyền Trang

 

Nguồn: Báo Xây Dựng