Bộ Xây dựng phúc đáp kiến nghị của Hòa Bình về quản lý đầu tư phát triển đô thị

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản phúc đáp kiến nghị của UBND tỉnh Hòa Bình được chuyển đến kèm theo Công văn số 1879/VPCP-QHĐP ngày 07/3/2019 của Văn phòng Chính phủ.

180216baoxaydung_image001
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Nội dung kiến nghị như sau: “Ngày 14/01/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị. Nghị định này tạo điều kiện thu hút đầu tư, thúc đẩy công tác quản lý đầu tư xây dựng các công trình theo dự án và thiết kế cụ thể.

Tuy nhiên khi vận hành cụ thể đã xuất hiện nhiều tồn tại, vướng mắc, như: Trình tự thủ tục còn rườm rà, phức tạp gây khó khăn cho quá trình triển khai; vướng mắc, chồng chéo với Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Xây dựng…

Đề nghị sớm chỉnh sửa, bổ sung các quy định về phân loại đô thị, nâng cấp lên phường, đồng thời bổ sung các quy chuẩn về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị để phù hợp với tình hình địa phương”.

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2013 (Nghị định 11/2013/NĐ-CP). Sau 05 năm tổ chức thi hành, Nghị định đã góp phần tăng cường công tác quản lý Nhà nước về phát triển đô thị; hoạt động đầu tư phát triển đô thị trên cả nước đã từng bước đi vào nề nếp theo quy hoạch và kế hoạch.

Xem thêm:  Hỏi: Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề thiết kế cho người nước ngoài

Tuy nhiên, qua theo dõi thực tiễn, tình hình triển khai các dự án phát triển đô thị trên toàn quốc những năm gần đây đã bộc lộ một số vấn đề vướng mắc, bất cập phát sinh trong việc thực hiện các quy định của Nghị định 11/2013/NĐ-CP; mặt khác, trong thời gian qua, một số luật được Quốc hội ban hành như: Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Đầu tư công, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản… đòi hỏi phải chỉnh sửa, bổ sung một số điểm để bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật và đáp ứng yêu cầu đặc thù về quản lý phát triển đô thị.

Hiện tại, Bộ Xây dựng đã chủ động nghiên cứu và đang trình Chính phủ cho phép sửa đổi, bổ sung Nghị định số 11/2013/NĐ-CP.

Về đề xuất chỉnh sửa, bổ sung các quy định về phân loại đô thị, thành lập đơn vị hành chính đô thị:

Trước đây, việc phân loại đô thị được thực hiện theo quy định của Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về phân loại đô thị. Để nâng cao chất lượng quản lý Nhà nước về công tác này, ngày 25/5/2016, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 với mục tiêu đảm bảo việc đánh giá chất lượng đô thị, gắn kết chặt chẽ việc đánh giá chất lượng đô thị với việc thành lập đơn vị hành chính đô thị.

Xem thêm:  Hỏi: Cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế và giám sát

So với Nghị định 42/2009/NĐ-CP, Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 đã có một số điểm mới là: Quy định chặt chẽ hơn về nguyên tắc phân loại đô thị; bổ sung một số tiêu chuẩn (gồm 5 tiêu chí, 59 tiêu chuẩn); bổ sung quy định đánh giá về trình độ phát triển đối với các khu vực dự kiến thành lập quận, phường.

Sau hơn 02 năm triển khai thực hiện cho thấy việc đánh giá phân loại đô thị đã được thực hiện nghiêm túc, chất lượng đô thị được kiểm soát chặt chẽ hơn đồng thời gắn kết với việc thành lập mới đơn vị hành chính đô thị theo quy định.

Bộ Xây dựng xin ghi nhận ý kiến phản ánh, đề xuất của UBND tỉnh Hòa Bình và sẽ tiếp tục tham mưu đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền trong việc hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác phát triển đô thị, phân loại đô thị và thành lập các đơn vị hành chính trong thời gian tới.

Huyền Trang

 

Nguồn: Báo Xây Dựng