Thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền

(Xây dựng) – Vừa qua, Bộ Xây dựng có văn bản gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền.

173724baoxaydung_image001

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Thực hiện quy định của Luật số 07/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội về phòng, chống rửa tiền, Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền.

Thực hiện yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2112/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015 – 2020.

Thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền giao các Bộ ngành, trong đó Bộ Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện việc báo cáo hàng năm của Việt Nam cho Hội nghị thường niên nhóm châu Á – Thái Bình Dương (APG) về những tiến triển mới nhất trong phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố của Việt Nam, theo đó yêu cầu phải tăng cường thực hiện thanh tra, kiểm tra tại chỗ về phòng, chống rửa tiền đối với các tổ chức là đối tượng chịu sự quản lý của ngành Xây dựng.

Xem thêm:  Hỏi: Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công cơ điện

Để có số liệu về thanh tra, giám sát phục vụ báo cáo cho APG, Bộ Xây dựng đề nghị Quý Sở:

Xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm của ngành phải có kết hợp với phòng, chống rửa tiền đối với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản.

Trong năm tiến hành thanh tra 01 đến 02 cuộc có kết hợp với phòng, chống rửa tiền đối với đơn vị kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản đang hoạt động tại địa phương.

Có văn bản yêu cầu các đơn vị kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản báo cáo số liệu về các giao dịch bất động sản có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ tại địa phương gửi về Sở để tổng hợp. Hàng quý, Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo về Bộ Xây dựng (Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản).

Huyền Trang

 

Nguồn: Báo Xây Dựng