Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng
Mã thủ tục B-BXD-263368-TT
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC

TTHC được luật giao quy định chi tiết

Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
Trình tự thực hiện

– Chủ đầu tư gửi hồ sơ thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tới cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng cấp tỉnh.

– Cơ quan quản lý quy hoạch sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định theo đúng thời hạn quy định

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.

Thành phần hồ sơ
STTLoại giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
1– Tờ trình đề nghị thẩm định đồ án;
– Thuyết minh nội dung đồ án bao gồm bản vẽ in màu thu nhỏ;
– Dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch;
– Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án;
– Các phụ lục tính toán kèm theo;
– Các bản vẽ in màu đúng tỷ lệ quy định;
– Các văn bản pháp lý có liên quan.
  07
  Số bộ hồ sơ 03 (bộ)
  Phí

  Không có thông tin

  Lệ phí

  $(document).ready(function () {
  loadAjax(“/TTHC_UserControls/thutuc/BienTap/LePhi/viewlephi.aspx?ltsLP=22917”, “#contain_LePhi”);
  });

  Mức giá

  Không có thông tin

  Thời hạn giải quyết 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
  Đối tượng thực hiện Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình.
  Cơ quan thực hiện Cơ quan quản lý quy hoạch tỉnh
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
  Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng cấp tỉnh
  Cơ quan được ủy quyền

  Không có thông tin

  Cơ quan phối hợp

  Không có thông tin

  Kết quả thực hiện Báo cáo thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết.
  Căn cứ pháp lý của TTHC
  Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
  Không có
  Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin
  Xem thêm:  Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn)