Thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật/Báo cáo kinh tế – kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) (cấp Bộ)

Cơ quan Công bố/Công khaiBộ Xây dựng
Mã thủ tụcBXD-263443
Cấp thực hiệnCấp Bộ
Loại TTHCKhông có thông tin
Lĩnh vựcQuản lý hoạt động xây dựng
Trình tự thực hiện– Người đề nghị thẩm định gửi 01 bộ hồ sơ đến Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành để thực hiện thẩm định.

– Đối với các hồ sơ trình thẩm định không đảm bảo điều kiện thẩm định theo quy định, cơ quan chuyên môn về xây dựng có văn bản gửi người đề nghị thẩm định nêu rõ lý do và từ chối thực hiện thẩm định.

– Trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng không đủ điều kiện thực hiện công tác thẩm định, trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về xây dựng có văn bản yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp tổ chức có năng lực phù hợp theo quy định để ký hợp đồng thẩm tra phục vụ công tác thẩm định. Thời gian thực hiện thẩm tra không vượt quá 10 (mười) ngày đối với dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi kết quả thẩm tra, hồ sơ thiết kế đã đóng dấu thẩm tra cho cơ quan chuyên môn về xây dựng để làm cơ sở thẩm định. Trường hợp cần gia hạn thời gian thực hiện thẩm tra thì chủ đầu tư phải có văn bản thông báo đến cơ quan thẩm định để giải trình lý do và đề xuất gia hạn thời gian thực hiện.

Cách thức thực hiệnTrực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi theo đường bưu điện.
Thành phần hồ sơ
STTLoại giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
1– Tờ trình thẩm định theo quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục II của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP;
– Hồ sơ trình thẩm định theo danh mục tại Mẫu số 04 Phụ lục II của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP;
– Nhiệm vụ thiết kế đã được phê duyệt;
– Thuyết minh Báo cáo kinh tế – kỹ thuật;
– Báo cáo kết quả thẩm tra (nếu có).
  • To trinh tham dinh Bao cao kinh te ky thuat ĐTXD.docx
05
Số bộ hồ sơ01 bộ hồ sơ (hồ sơ gốc).
PhíKhông có thông tin
Lệ phíKhông có thông tin
Mức giáKhông có thông tin
Thời hạn giải quyếtTính từ ngày cơ quan thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ, như sau: Không quá 20 ngày.
Đối tượng thực hiệnNgười đề nghị thẩm định.
Cơ quan thực hiệnBộ quản lý ngành, Cơ quan chuyên môn được Bộ, cơ quan ngang Bộ giao
Cơ quan có thẩm quyền quyết địnhKhông có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơCơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành
Cơ quan được ủy quyềnKhông có thông tin
Cơ quan phối hợpKhông có thông tin
Kết quả thực hiệnVăn bản thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật/Báo cáo kinh tế – kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) quy định tại Mẫu số 05 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHCKhông có
Đánh giá tác động TTHCKhông có thông tin
Xem thêm:  Gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài