Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử – văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng
Mã thủ tục BXD-263412
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC

TTHC được luật giao quy định chi tiết

Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng
Trình tự thực hiện

– Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.

– Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm xem xét gia hạn giấy phép xây dựng hoặc cấp lại giấy phép xây dựng.

Cách thức thực hiện

Chủ đầu tư gửi hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Xây dựng (hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao) theo phân cấp của địa phương.

Thành phần hồ sơ
STTLoại giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
1– Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư số 15/2016/TT-BXD;
– Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.
02
Số bộ hồ sơ 02 bộ
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Mức giá

Không có thông tin

Thời hạn giải quyết

Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện – Cá nhân, tổ chức (chủ đầu tư)
Cơ quan thực hiện Sở Xây dựng, Ban Quản lý các khu CN, Ban Quản lý Khu chế xuất- Khu công nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Không có thông tin

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Kết quả thực hiện – Giấy phép xây dựng được gia hạn.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin
Xem thêm:  Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng năm 2021 Điều 76 NĐ 15/2021/NĐ-CP