Tài liệu giáo trình về nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Thông tư 141/2020/TT-BCA

Tài liệu giáo trình tập huấn nghiệp vụ kiểm tra về PCCC và Cứu nạn cứu hộ theo Thông tư 141-2020TT-BCA

Xem thêm về khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cấp chứng chỉ hành nghề PCCC tại đây: https://vienxaydung.edu.vn/cap-chung-chi-hanh-nghe-phong-chay-chua-chay-pccc/

Xem thêm:  Tài Liệu Nội Dung Chương Trình Các Khóa Đào Tạo Bồi Dưỡng Đáp Ứng Điều Kiện, Năng Lực Hoạt Động Xây Dựng