Nhà thầu lắp đặt thiết bị có cần chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng?

 

Câu hỏi của bạn Đào Tiến tại hòm thư daochauanh2003@gmail.com hỏi :

Điều 65 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP có quy định về chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức thi công xây dựng công trình. Tuy nhiên, đối với các nhà thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị thì chưa thấy nói rõ. Vậy xin hỏi, đối với các nhà thầu thực hiện các gói thầu mua sắm, lắp đặt thiết bị, hàng hóa có phải bắt buộc yêu cầu có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức không?

 

Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

 

Theo quy định tại Khoản 38, Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014 thì công tác thi công xây dựng công trình gồm “xây dựng và lắp đặt thiết bị đối với công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi; phá dỡ công trình; bảo hành, bảo trì công trình xây dựng”.

Do đó, trường hợp tổ chức chỉ thực hiện việc cung cấp vật tư, vật liệu xây dựng, trang thiết bị công trình xây dựng thì không thuộc đối tượng phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng

 

Xem thêm:  Hỏi: Năng lực nhà thầu thi công phải tương ứng cấp công trình