Danh Mục: Khóa Học An Toàn Lao Động

Nhận Hợp đồng tổ chức lớp học về huấn luyện  an toàn lao động cho các doanh nghiệp có nhu cầu, cá nhân cần học và cấp chứng chỉ an toàn lao động bao gồm nhiều nhóm khác nhau từ nhóm 1 ,2,3,4,5,6. Ngoài an toàn lao động đơn vị có tổ chức các khóa đào tạo sơ cấp nghề cho doanh nghiệp và cá nhân trên toàn quốc.

Chứng Chỉ An Toàn Vận Hành Máy Xây Dựng

Lớp đào tạo kiểm định chất lượng công trình

ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG TRÊN TOÀN QUỐC   1. Đối tượng cần học an toàn vận hành máy xây dựng: Các đơn vị, cá nhân đang làm trong lĩnh vực xây dựng có nhu cầu tham gia khóa học. 2. Mục đích đào tạo: Đào tạo các…

Đào Tạo Huấn Luyện An Toàn Lao Động Nhóm 3

Dao tao huan luyen atld - Đào Tạo Huấn Luyện An Toàn Lao Động Nhóm 3

TỔ CHỨC ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG DÀNH CHO NHÓM 3 VIỆN ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ XÂY DỰNG THÔNG BÁO: V/V: ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 3 – YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT TRONG AN TOÀN LAO ĐỘNG  ( THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 44/2016 – NĐ-CP 15/05/2016)     Những ai cần phải…

Học Chứng Chỉ An Toàn Hóa Chất Trên Toàn Quốc

Khoa hoc an toan vsld 1 - Học Chứng Chỉ An Toàn Hóa Chất Trên Toàn Quốc

TỔ CHỨC ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN HÓA CHẤT TRÊN TOÀN QUỐC 1. Đối tượng tham gia khóa học: – Các cá nhân, đơn vị làm việc liên quan tới các hóa chất.   2. Thời gian khai giảng: – Khai giảng 2 khóa/tháng ( Học vào các buổi tối trong tuần từ T2…

Chứng Chỉ Giám Sát An Toàn Lao Động

chứng chỉ an toàn lao động.

TỔ CHỨC LỚP ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ GIÁM SÁT AN TOÀN LAO ĐỘNG TRÊN TOÀN QUỐC   ♦ Lớp học an toàn lao động tại Gia Lai – Đắk Lắk – Kon Tum ♦ Lớp học an toàn lao động tại Bắc Ninh – Vĩnh Phúc – Hưng Yên ♦ Lớp học cấp chứng…