Hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng đang dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. Trong đó, Bộ đề xuất thủ tục đăng ký công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

 

Đào tạo thí nghiệm viên xây dựng
Đào tạo thí nghiệm viên xây dựng

 

Theo đó, thông tư này hướng dẫn các quy định về các hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, bao gồm: Đăng ký, đánh giá, công nhận năng lực và quản lý hoạt động của các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; Đăng ký, đánh giá, chấp thuận năng lực của các tổ chức đào tạo cán bộ phụ trách phòng thí nghiệm, đào tạo thí nghiệm viên.

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước quản hoạt động chuyên ngành xây dựng; các tổ chức quản lý phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; các tổ chức đào tạo cán bộ phụ trách phòng thí nghiệm, đào tạo thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng và các tổ chức, cá nhân khác tham gia hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tại Việt Nam.

Theo dự thảo, khi có nhu cầu đăng ký công nhận, công nhận lại hoặc công nhận bổ sung/thu hẹp phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, tổ chức quản lý phòng thí nghiệm gửi đơn đề nghị trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ Xây dựng kèm theo 1 đĩa CD lưu các tài liệu đi kèm (được định dạng PDF).

Xem thêm:  Thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực xây dựng

Dự thảo nêu rõ, tổ chức quản lý phòng thí nghiệm phải lập một 1 bộ hồ sơ (bản in) theo nội dung các tài liệu gửi Bộ Xây dựng để lưu giữ tại cơ sở. Hồ sơ phải được lưu giữ suốt thời gian có hiệu lực của quyết định công nhận (4 năm).

rong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị và đĩa CD lưu các tài liệu kèm theo, nếu các tài liệu chưa đầy đủ, hợp lệ cơ quan công nhận sẽ hướng dẫn cho tổ chức quản lý phòng thí nghiệm để bổ sung và hoàn thiện.

Đối với một số trường hợp công nhận bổ sung/thu hẹp, công nhận lại khi thay đổi địa điểm đặt phòng thí nghiệm hoặc thay đổi tổ chức quản lý phòng thí nghiệm, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ các tài liệu hợp lệ, Bộ Xây dựng sẽ xem xét cấp quyết định công nhận năng lực phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo quy định.

Để hoàn chỉnh dự thảo Thông tư trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, Bạn đọc trong và ngoài nước tham gia góp ý kiến cho dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. Mọi ý kiến gửi về hộp thư ttth@moc.gov.vn hoặc bằng văn bản gửi về Vụ Khoa học công nghệ và môi trường – Bộ Xây dựng – 37 Lê Đại Hành – Hoàng Mai – Hà Nội trước ngày 30/4/2016.

Xem thêm:  Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực PCCC là gì?

Tuyết Hạnh – Baoxaydung.com.vn