Luật xây dựng 2014 số 50/2014/QH13

Luật xây dựng sửa đổi 2014

Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Luật xây dựng 2014 số 50/2014/QH13 vào ngày 18/06/2014, bao gồm các điều sửa đổi so với luật xây dựng 2013 quy định về quyền, trách nhiệm của cơ quan, nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Toàn bộ thông tin về luật xây dựng sửa đổi 2014 dưới dạng file .Doc xin quý học viên ấn link tải TẠI ĐÂY

luat-xay-dung-so-50-2014-qh132
Luật Xây Dựng 2014

 

Xem thêm:  Thông tư 08/2018/TT-BXD Hướng dẫn nội dung chứng chỉ xây dựng đối với nhà thầu nước ngoài