Hỏi: Điều kiện đối với cơ sở thi công thiết bị phòng cháy, chữa cháy

Chi tiết câu hỏi :

Theo quy định hiện hành đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sau có cần phải cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng không: Đơn vị hoạt động tư vấn thiết kế về hệ thống phòng cháy, chữa cháy cho công trình xây dựng; đơn vị cung cấp, thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy cho công trình. Đơn vị chúng tôi đã được cấp Giấy đủ điều kiện hoạt động về lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy theo Nghị định 79/2014/NĐ-CP do cơ quan quản lý chuyên ngành về phòng cháy, chữa cháy cấp (Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Hà Nội).

Trả lời :

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Tổ chức thực hiện việc thiết kế, lắp đặt thiết bị phòng cháy, chữa cháy thì phải đáp ứng các điều kiện quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Trường hợp tổ chức thực hiện việc lắp đặt thiết bị vào công trình thì phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

 

Nguồn: http://chinhsachonline.chinhphu.vn

Xem thêm:  Quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng