Hỏi: Chứng chỉ hành nghề thiết kế kết cấu, giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

 

Câu hỏi của bạn Phạm Văn Quản tại hòm thư quanpd@gmail.com hỏi :

Tôi tốt nghiệp Kỹ sư xây dựng ngành Xây dựng công trình Biển & Dầu khí trường Đại học Xây dựng Hà Nội năm 1998 và tham gia thiết kế kết cấu, giám sát thi công công trình xây dựng dân dụng & công nghiệp từ năm 1998 đến nay. Tôi đã được cấp chứng chỉ hành nghề lĩnh vực trên nhưng đến nay đã hết hạn. Vậy cho tôi hỏi, tôi có đủ điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế kết cấu, giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp không?

 

Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

 

Việc xác định trình độ chuyên môn phục vụ xét cấp chứng chỉ hành nghề đối với lĩnh vực thiết kế kết cấu công trình và giám sát thi công tác xây dựng được quy định Điểm b Khoản 2 và Điểm a Khoản 4 Điều 16 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng. Theo đó, trường hợp công dân có trình độ chuyên môn thuộc chuyên ngành xây dựng công trình và có kinh nghiệm tham gia thiết kế kết cấu, giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thì được xem xét cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế kết cấu, giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

Xem thêm:  Bộ Xây dựng phúc đáp kiến nghị của Hòa Bình về quản lý đầu tư phát triển đô thị

Cục Quản lý hoạt động xây dựng