Hỏi: Chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng

 

Câu hỏi của bạn Lê Thị Yến Thanh tại hòm thư gillthanh@gmail.com hỏi :

Tôi muốn xin cấp chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng hạng I. Theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP có nêu nội dung như sau:

1. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng:

a) Hạng I: Đã có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng I; chứng chỉ thiết kế xây dựng hạng I; đã làm chủ trì kiểm định, chủ trì thiết kế hoặc đã trực tiếp giám sát thi công xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp I hoặc 2 (hai) công trình cấp II cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ;

Trường hợp của tôi là đã có chứng chỉ giám sát do Sở Xây dựng cấp trước đây, tôi đang làm hồ sơ để xin chuyển đổi thành chứng chỉ giám sát hạng I. Vậy tôi muốn xin cấp chứng chỉ kiểm định hạng I, trước đây tôi cũng có làm kiểm định các công trình nhưng các công trình đó cấp công trình hạng II, hạng III. Vậy tôi nên kê khai những công trình đó vào hồ sơ không hay chỉ cần những công trình tôi đã kê khai xin chuyển đổi chứng chỉ giám sát hạng I là được?

 

Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

 

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được quy định tại Khoản 1 Điều 50 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Theo đó, trường hợp Bà đã có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng và có kết quả sát hạch lĩnh vực kiểm định xây dựng đạt yêu cầu thì được xét cấp chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng.

Xem thêm:  Góp ý dự thảo thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư dự án đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh tuyến số 1 và tuyến số 2

Cục Quản lý hoạt động xây dựng