Hỏi: Cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình thuỷ

 

Câu hỏi của bạn Bạch Minh Tú tại hòm thư bachminhtu@gmail.com hỏi :

Vụ Quản lý Hoạt động Xây dựng đã nhận được câu hỏi của công dân Bạch Minh Tú qua hòm thư điện tử của Trung tâm Thông tin hỏi về việc cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình thuỷ.

 

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định hiện hành, cá nhân được xem xét cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng phải có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, đã tham gia thiết kế 5 năm, 5 công trình phù hợp với nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề. Nếu Ông Bạch Minh Tú có trình độ chuyên ngành kinh tế thuỷ lợi và chuyên ngành công trình thuỷ thì chỉ được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình thuỷ vì chuyên ngành kinh tế thuỷ lợi không phải là ngành kỹ thuật.

Căn cứ giải trình của Ông Tú cho thấy, Ông có bằng thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành xây dựng công trình thuỷ từ 17/7/2006 nhưng không rõ để làm bằng thạc sỹ chuyên ngành xây dựng công trình thuỷ thì trước đó Ông đã có bằng kỹ sư chưa? Nếu trước đó Ông chưa có bằng đại học chuyên ngành xây dựng công trình thuỷ thì thời gian từ 17/7/2006 như Ông trình bày là chưa đủ 5 năm để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế các công trình cảng – đường thuỷ.

Xem thêm:  Hỏi: Doanh nghiệp chuyên về thí nghiệm xây dựng không cần chứng chỉ năng lực

Để hiểu rõ hơn về việc này, đề nghị Ông tới Sở Xây dựng địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

Vụ Quản lý Hoạt động Xây dựng