Hỏi: Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân

 

Câu hỏi của bạn Đặng Đình Nam tại hòm thư Kientrucls@gmail.com hỏi :

Tên tôi là Triệu Hoàng Trung hiện đang công tác tại Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc. Trong quá trình xử lý hồ sơ xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tôi có vướng mắc như sau: Cá nhân là người có hộ khẩu ngoài tỉnh và hiện đang công tác tại một công ty hoạt động xây dựng ở tỉnh Cao Bằng có hồ sơ và đủ điều kiện theo yêu cầu muốn xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng tại Sở Xây dựng Vĩnh Phúc. Vậy Sở Xây dựng Vĩnh Phúc có được cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân đó không?

 

Sau khi nghiên cứu, Trung tâm Thông tin có ý kiến như sau:

 

Theo khoản 1 Điều 8 của Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thì cá nhân có thể nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề tại Sở xây dựng nào thấy thuận lợi cho mình mà không bắt buộc phải có hoạt động xây dựng trên địa bàn địa phương đó.

Căn cứ theo các quy định trên, cá nhân có quyền nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề ở bất cứ Sở Xây dựng nào và phải chịu trách nhiệm về nội dung kê khai của mình. Sở Xây dựng có quyền kiểm tra bằng nhiều biện pháp để xác minh nội dung của hồ sơ, nếu nội dung kê khai không đúng có quyền từ chối cấp chứng chỉ hành nghề.

Xem thêm:  Trình tự cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Trung tâm Thông tin