Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng hoạt động về lĩnh vực Đào Tạo & Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Xây Dựng - Quản Lý.
VienXayDung.Edu.Vn được thành lập dựa trên kinh nghiệm tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng thành công cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp từ mới thành lập đến các doanh nghiệp đang phát triển.

Tài Liệu Đào Tạo

Văn Bản Pháp Luật

Luật Xây Dựng

Luật Xây Dựng Sửa Đổi 2014

Nghị Định 59/2015/NĐ-CP

Thông Tư 17/2016/BXD

Thống Kê Truy Cập

Hỏi: Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công cơ điện

 

Câu hỏi của bạn Nguyễn Tiến Dương tại hòm thư nguyentienduong@gmail.com hỏi :

Vụ Quản lý Hoạt động Xây dựng đã nhận được câu hỏi của công dân Nguyễn Tiến Dương qua hòm thư điện tử của Trung tâm Thông tin hỏi về việc cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công cơ điện.

 

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định hiện hành, cá nhân được xem xét cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng chỉ khi có trình độ chuyên môn được đào tạo phù hợp với nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát và đáp ứng được các điều kiện khác theo quy định.
Căn cứ giải trình của Ông Dương cho thấy, chuyên ngành được đào tạo của Ông Dương là kỹ sư tín hiệu giao thông, vì vậy không đáp ứng đủ điều kiện để được xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công cơ điện cho các công trình xây dựng nói chung.

Vụ Quản lý Hoạt động Xây dựng

 

Hotline: 0904.889.859