Hỏi: Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công cơ điện

 

Câu hỏi của bạn Nguyễn Tiến Dương tại hòm thư nguyentienduong@gmail.com hỏi :

Vụ Quản lý Hoạt động Xây dựng đã nhận được câu hỏi của công dân Nguyễn Tiến Dương qua hòm thư điện tử của Trung tâm Thông tin hỏi về việc cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công cơ điện.

 

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định hiện hành, cá nhân được xem xét cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng chỉ khi có trình độ chuyên môn được đào tạo phù hợp với nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát và đáp ứng được các điều kiện khác theo quy định.
Căn cứ giải trình của Ông Dương cho thấy, chuyên ngành được đào tạo của Ông Dương là kỹ sư tín hiệu giao thông, vì vậy không đáp ứng đủ điều kiện để được xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công cơ điện cho các công trình xây dựng nói chung.

Vụ Quản lý Hoạt động Xây dựng

 

Xem thêm:  Bộ Xây dựng cho ý kiến đề xuất thẩm định chấp thuận đầu tư dự án Khu đô thị mới TMS Land Đầm Cói, Vĩnh Phúc