Hình thức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề đấu thầu 2024

1. Quy định chung về thi sát hạch

1.1. Căn cứ pháp lý

Để hiểu rõ hơn về hình thức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề đấu thầu 2024, trước hết chúng ta phải xem xét căn cứ pháp lý của kỳ thi này. Luật Đấu thầu 2023, có hiệu lực từ ngày 01/01/2024, đã thay thế Luật Đấu thầu 2013 và điều chỉnh nhiều quy định liên quan đến hoạt động đấu thầu. Cụ thể, luật này đã tăng cường tính minh bạch và công khai, đồng thời chú trọng khắc phục những bất cập trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Luật Đấu thầu 2023 đã được bổ sung và cập nhật để phù hợp với thực tiễn, giảm thiểu các rào cản trong hoạt động đấu thầu. Một trong những điểm nổi bật của luật này là quy định rõ ràng hơn về vai trò và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia đấu thầu. Điều này tạo ra một hành lang pháp lý vững chắc, thuận lợi cho việc tổ chức kỳ thi sát hạch.

Ngoài ra, Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng quy định cụ thể về hình thức thi sát hạch, nội dung thi và trách nhiệm của các bên liên quan trong việc cấp và quản lý chứng chỉ hành nghề đấu thầu. Đây là các căn cứ pháp lý quan trọng giúp định hình cơ cấu, nội dung cũng như quy trình tổ chức kỳ thi.

Thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu theo ...

1.2. Mục tiêu thi sát hạch

Mục tiêu chính của kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề đấu thầu không gì khác ngoài việc đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực tham gia hoạt động đấu thầu tại Việt Nam. Với những thay đổi mới từ Luật Đấu thầu 2023, mục tiêu của kỳ thi là kiểm tra kiến thức pháp luật mới, kỹ năng và năng lực của những cá nhân muốn hành nghề đấu thầu.

Nếu hình dung kỳ thi sát hạch như một quá trình chọn lọc và củng cố “những hạt giống tốt” cho lĩnh vực đấu thầu, bạn sẽ thấy rõ hơn mục tiêu của kỳ thi này. Những người tham gia kỳ thi không chỉ được kiểm tra kiến thức lý thuyết mà còn phải xử lý các tình huống thực tế, đảm bảo họ có khả năng ứng dụng luật pháp và quy định vào thực tiễn.

Kỳ thi không chỉ đặt ra thách thức về kiến thức mà còn đòi hỏi thí sinh phải thể hiện sự minh bạch, chính trựckhả năng tư duy độc lập. Đây là những yếu tố quyết định giúp ngành đấu thầu tại Việt Nam ngày càng phát triển, đạt được hiệu quả cao nhất, công bằngminh bạch.

1.3. Đối tượng thi sát hạch

Nhắc đến đối tượng thi sát hạch chứng chỉ hành nghề đấu thầu 2024, không thể không nói đến việc quy định cụ thể ai là người cần tham gia kỳ thi này. Theo quy định, các đối tượng bắt buộc phải tham dự kỳ thi bao gồm:

 • Cá nhân thuộc doanh nghiệp hoạt động tư vấn đấu thầu hoặc đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu; cá nhân hoạt động tư vấn độc lập về đấu thầu.
 • Cá nhân thuộc ban quản lý dự án chuyên nghiệp.
 • Cá nhân thuộc đơn vị mua sắm tập trung chuyên trách.
 • Cá nhân khác có nhu cầu.

Những đối tượng này không chỉ là xương sống cho hoạt động đấu thầu mà còn đóng vai trò quan trọng trong quá trình quản lý các dự án đầu tư công. Việc đảm bảo họ có đủ kiến thức, kỹ năngnăng lực thực tiễn thông qua kỳ thi sát hạch là một biện pháp cần thiết để nâng cao chất lượng hoạt động đấu thầu.

2. Hình thức thi sát hạch

2.1. Thi viết

Thi viết là một trong những hình thức kiểm tra kiến thức toàn diện và hiệu quả trong kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề đấu thầu 2024. Hình thức thi viết yêu cầu thí sinh phải có khả năng truyền đạt và diễn giải rõ ràng các kiến thức về pháp luật và quy định liên quan đến đấu thầu.

Trong kỳ thi này, thời gian làm bài thi viết là 120 phút và thí sinh cần hoàn thành 4 câu hỏi lớn. Các câu hỏi này sẽ bao gồm nhiều nội dung khác nhau, từ kiến thức cơ bản về pháp luật đấu thầu cho đến những tình huống thực tiễn yêu cầu xử lý. Điều này đòi hỏi thí sinh không chỉ có kiến thức rộng mà còn phải sắp xếp thời gian làm bài và trình bày một cách logic, mạch lạc.

2.2. Thi trắc nghiệm

Ngoài phần thi viết, kỳ thi sát hạch còn bao gồm hình thức thi trắc nghiệm. Đây là cách hiệu quả để đo lường nhanh chóng và chính xác kiến thức lý thuyết của thí sinh. Buổi thi trắc nghiệm sẽ được tổ chức trực tuyến với thời gian làm bài là 60 phút và bao gồm 60 câu hỏi.

Khoảng thời gian ngắn và số lượng câu hỏi lớn đòi hỏi thí sinh phải có tốc độ tư duy nhanhkhả năng ghi nhớ tốt. Các câu hỏi trắc nghiệm sẽ được thiết kế để kiểm tra nhiều phạm vi kiến thức khác nhau, từ lý thuyết cơ bản đến các quy định pháp luật chi tiết và cụ thể liên quan đến lĩnh vực đấu thầu.

Xem thêm:  Quy định mới về hợp đồng xây dựng - Nghị định 37/2015/NĐ-CP

Kết quả thi trắc nghiệm sẽ là một trong những yếu tố quan trọng để đánh giá năng lực của thí sinh, đảm bảo rằng họ có đủ kiến thức và hiểu biết để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến đấu thầu trong thực tiễn.

THÔNG BÁO THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HĐXD TẠI HÀ NỘI ...

3. Nội dung thi sát hạch

3.1. Kiến thức về pháp luật chung liên quan đến đấu thầu

Kiến thức về pháp luật chung liên quan đến đấu thầu là trọng tâm đầu tiên của quá trình thi sát hạch. Thí sinh sẽ được kiểm tra toàn diện về Luật Đấu thầu, các nghị định và thông tư hướng dẫn thi hành luật này. Đây là lớp nền tảng kiến thức mà mỗi cá nhân tham gia kỳ thi cần nắm vững.

Luật Đấu thầu không chỉ đơn giản là những quy định pháp lý khô khan mà còn là kim chỉ nam giúp điều hành và quản lý hoạt động đấu thầu một cách hiệu quả và minh bạch. Nắm vững các điều khoản trong luật sẽ giúp thí sinh hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của mình cũng như cách thức thực hiện các hoạt động đấu thầu theo đúng quy định. Điều này đặc biệt quan trọng trong việc kiểm soát tính minh bạchcông bằng trong quá trình đấu thầu.

3.2. Kiến thức về luật đấu thầu và các văn bản pháp luật liên quan

Ngoài kiến thức chung, thí sinh cũng cần nắm rõ kiến thức chuyên sâu về luật đấu thầu và các văn bản pháp luật liên quan. Ví dụ, Thông tư số 02/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là một trong những văn bản pháp luật quan trọng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu.

Thí sinh sẽ phải làm quen và hiểu cặn kẽ các văn bản này, từ các quy định về quy trình đấu thầu đến hướng dẫn xử lý tình huống cụ thể. Điều này giúp đảm bảo rằng họ không chỉ có kiến thức nền tảng mà còn biết cách áp dụng vào thực tiễn công việc hàng ngày. Có thể thấy, việc nắm vững kiến thức về pháp luật và các hướng dẫn liên quan giúp thí sinh như một “cây cầu” nối giữa lý thuyết và thực hành, giúp họ thực hiện công việc đấu thầu một cách hiệu quả nhất.

3.3. Kiến thức, bài tập về xử lý tình huống trong đấu thầu

Trong quá trình thi sát hạch, thí sinh cũng cần hoàn thành các bài tập về xử lý tình huống trong đấu thầu. Đây là yếu tố mang tính thực tiễn cao, giúp đánh giá khả năng ứng dụng kiến thức vào công việc thực tế của thí sinh.

Các tình huống đấu thầu có thể rất đa dạng và phức tạp, từ việc lựa chọn nhà thầu, xử lý tranh chấp cho đến việc thực hiện các quy trình đấu thầu theo luật. Thí sinh cần phải nhanh nhạy, chính xác và có khả năng ra quyết định hợp lý trong các tình huống này. Các bài tập tình huống không chỉ kiểm tra kiến thức mà còn đánh giá khả năng tư duy logic và phản ứng nhanh của thí sinh.

Ví dụ, một câu hỏi có thể yêu cầu thí sinh xác định các bước cần thực hiện khi phát hiện nhà thầu có dấu hiệu gian lận trong quá trình đấu thầu. Thí sinh phải vận dụng kiến thức pháp luật, lập luận chặt chẽ để đưa ra giải pháp hợp lý.

3.4. Kiến thức chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực đăng ký hành nghề

Một phần không thể thiếu trong nội dung thi sát hạch là kiến thức chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực đăng ký hành nghề. Mỗi lĩnh vực đấu thầu có các đặc thù riêng về luật pháp và quy định, do đó thí sinh cần nắm rõ và hiểu sâu các kiến thức này.

Nội dung đề thi chuyên ngành sẽ bao gồm các câu hỏi về quy định chuyên sâu liên quan đến từng lĩnh vực, như đấu thầu xây dựng, đấu thầu mua sắm công, hoặc đấu thầu dịch vụ. Điều này đảm bảo rằng người dự thi không chỉ có kiến thức toàn diện về pháp luật đấu thầu mà còn hiểu rõ các quy định và quy trình cụ thể liên quan đến lĩnh vực mà họ hoạt động.

Lớp Học Cấp Chứng Chỉ Đấu Thầu Tại Hà Nội - TPHCM 2024

4. Chuẩn bị cho kỳ thi

4.1. Chuẩn bị kiến thức

Chuẩn bị kiến thức là bước quan trọng đầu tiên. Cá nhân tham gia kỳ thi cần nắm rõ các luật, thông tư và nghị định liên quan. Một hệ thống kiến thức vững vàng sẽ giúp thí sinh tự tin hơn khi bước vào kỳ thi. Các kiến thức cần nắm vững bao gồm:

 • Luật Đấu thầu: Hiểu rõ các điều luật, quy định và quy trình trong đấu thầu.
 • Thông tư và nghị định: Nắm bắt các hướng dẫn chi tiết và cập nhật từ các thông tư, nghị định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 • Tình huống thực tế: Làm quen và tìm hiểu các tình huống đấu thầu đã diễn ra thực tế để có kinh nghiệm ứng dụng kiến thức lý thuyết vào thực tiễn.

Các tài liệu như bộ sách giáo trình thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu với 250 bộ câu hỏi và tình huống hay nghiên cứu trên cổng thông tin điện tử cps.mpi.gov.vn là những nguồn tài liệu hữu ích mà thí sinh nên tham khảo.

4.2. Chuẩn bị tâm lý

Chuẩn bị tâm lý đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp thí sinh tự tin và bình tĩnh khi làm bài thi. Một số cách để chuẩn bị tâm lý hiệu quả bao gồm:

 • Luyện tập thi cử: Thực hành bài thi mẫu để làm quen với dạng câu hỏi và giới hạn thời gian.
 • Giữ tinh thần thoải mái: Đừng quá áp lực, hãy duy trì một tinh thần thoải mái, thoải mái sẽ giúp bạn làm bài tốt hơn.
 • Xây dựng thời gian biểu học tập hợp lý: Thực hiện phân chia thời gian học đều đặn để không bị quá áp lực cận kề ngày thi.
Xem thêm:  Quy định chứng chỉ năng lực xây dựng mới nhất

4.3. Chuẩn bị dụng cụ thi

Để kỳ thi diễn ra thuận lợi, thí sinh cần chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ thi như:

 • Máy tính, chuột, bàn phím hoạt động tốt cho phần thi trực tuyến.
 • Giấy tờ tùy thân: CMND/CCCD/Hộ chiếu để làm thủ tục dự thi.
 • Bút bi, bút chì, gôm tẩy và các dụng cụ viết khác cần thiết.

Việc chuẩn bị kỹ càng từ trước giúp thí sinh tránh các rủi ro không đáng có, tập trung hoàn toàn vào việc làm bài thi.

5. Lưu ý khi tham gia thi sát hạch

5.1. Tuân thủ quy chế thi

Một trong những điều đầu tiên mà mỗi thí sinh cần nhớ là tuân thủ quy chế thi. Sự tuân thủ không chỉ giúp bạn tránh các vi phạm không mong muốn mà còn tạo nên một môi trường thi cử minh bạch, công bằng. Quy chế thi yêu cầu thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi đúng giờ, mang theo giấy tờ tùy thân và tuân thủ các hướng dẫn từ hội đồng thi.

Ngoài ra, trong suốt quá trình thi, thí sinh không được phép mang tài liệu, điện thoại di động hay bất kỳ thiết bị công nghệ nào vào phòng thi. Việc gian lận, sao chép hoặc trao đổi bài thi với thí sinh khác sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo các quy định.

5.2. Quản lý thời gian hợp lý

Quản lý thời gian là một yếu tố yếu tố quan trọng quyết định bạn có hoàn thành tốt bài thi hay không. Kỳ thi sát hạch bao gồm hai phần: phần trắc nghiệm và phần tự luận, mỗi phần có yêu cầu và thời gian làm bài khác nhau.

 • Phần trắc nghiệm: 60 phút để trả lời 60 câu hỏi trắc nghiệm. Bạn cần có kế hoạch phân chia thời gian một cách hợp lý, không nên dành quá nhiều thời gian cho một câu hỏi khó, hãy tiếp tục và quay lại sau nếu còn thời gian.
 • Phần tự luận: 120 phút cho 4 câu hỏi tự luận. Điều quan trọng là bạn phải biết cách viết ngắn gọn, rõ ràng và súc tích để có đủ thời gian trả lời tất cả các câu hỏi.

5.3. Kiểm tra lại bài thi trước khi nộp

Sau khi hoàn thành bài thi, việc kiểm tra lại bài thi trước khi nộp là bước không thể bỏ qua. Điều này giúp bạn chắc chắn rằng bạn đã trả lời tất cả các câu hỏi và không còn sai sót nào trong bài thi. Đôi khi, chỉ cần một lỗi nhỏ cũng có thể làm ảnh hưởng đến kết quả thi của bạn.

Một trong những mẹo nhỏ ở đây là sử dụng thời gian còn lại để soát lỗi chính tả, xem lại các phần trả lời khó và kiểm tra lại các công thức, quy trình mà bạn đã sử dụng. Đây là lúc mà bạn có thể “làm lại” một vài chỗ chưa hài lòng và đảm bảo rằng bài thi của bạn là tốt nhất có thể.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị tiếp tục tổ chức ...

6. Kết quả thi và cấp chứng chỉ

6.1. Công bố kết quả thi

Sau khi kỳ thi kết thúc, việc công bố kết quả thi luôn là phần được mong chờ nhất. Bên tổ chức thi sẽ tiến hành chấm bài và công bố kết quả theo đúng quy trình và thời gian đã định. Kết quả này không chỉ phản ánh năng lực của thí sinh mà còn là căn cứ để tiến hành cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu.

6.2. Cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu

Với những thí sinh đạt yêu cầu trong kỳ thi, chứng chỉ hành nghề đấu thầu sẽ được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp theo đúng quy định. Quá trình nhận chứng chỉ có thể được thực hiện theo hai cách: nhận trực tiếp tại cơ quan hoặc nhận qua đường bưu điện.

Chứng chỉ hành nghề đấu thầu là “tấm giấy thông hành” chính thức, giúp bạn chứng minh năng lực và khả năng của mình trong lĩnh vực đấu thầu. Đây không chỉ là kết quả của một kỳ thi mà còn là nền tảng để bạn phát triển sự nghiệp.

6.3. Thời hạn hiệu lực chứng chỉ

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, là thời hạn hiệu lực của chứng chỉ hành nghề đấu thầu. Theo quy định tại Nghị định 24/2024/NĐ-CP, chứng chỉ này có giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12/2024 và có thể được gia hạn nếu cần.

Việc gia hạn chứng chỉ được thực hiện qua Hệ thống quản lý cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu, yêu cầu cá nhân phải đăng ký trước ít nhất 15 ngày so với ngày chứng chỉ hết hiệu lực. Điều này giúp đảm bảo rằng bạn luôn cập nhật và giữ vững năng lực hành nghề của mình trong suốt thời gian làm việc.

Tổng kết

Kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề đấu thầu 2024 không chỉ là một thử thách về kiến thức mà còn là một cơ hội để bạn chứng minh khả năng và cam kết với công việc của mình. Từ việc hiểu rõ căn cứ pháp lý, nắm bắt nội dung thi, chuẩn bị kiến thức, tâm lý, dụng cụ thi, cho đến việc tuân thủ quy chế thi, quản lý thời gian làm bàikiểm tra lại bài thi, mỗi bước đều đóng vai trò quan trọng trong hành trình đạt được chứng chỉ.

Chứng chỉ hành nghề đấu thầu là minh chứng cho khả năng và trách nhiệm của bạn, mở ra những cơ hội nghề nghiệp mới và giúp bạn góp phần vào sự phát triển bền vững và minh bạch của ngành. Hãy chuẩn bị kỹ lưỡng và tận dụng tối đa cơ hội này để hoàn thiện bản thân.

Các cá nhân có nhu cầu tư vấn đăng ký thi chứng chỉ hành nghề đấu thầu xin vui lòng liên hệ:

♦ Viện Đào Tạo & Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng.

♦ VPGD: TM27A, Tầng 3 – Tòa A1 Phương Đông GreenPark – Số 1 Trần Thủ Độ, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP.Hà Nội.

♦ Website: https://vienxaydung.edu.vn/

♦ Hotline: 0904.889.859 (Ms.Hoa)

♦ Email: vienxaydung.edu.vn@gmail.com