Phổ biến Luật Xây dựng 2014 và Nghị định 59/2015/NĐ-CP về Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Ngày 15/7 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng chủ trì Hội nghị Phổ biến Luật Xây dựng sửa đổi năm 2014 và Nghị định 59/2015/NĐ-CP về Quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

Nghị định số 59/2015/NĐ- CP bằng file .doc xin tải về TẠI ĐÂY

 

luatxaydung-vienxaydung.edu.vn

Xem thêm:  Hướng dẫn tra chứng chỉ năng lực cá nhân