Góp ý dự án Đầu tư phát triển đô thị tại Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, Bình Định

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản phúc đáp UBND tỉnh Bình Định về việc xin ý kiến đối với dự án Đầu tư phát triển đô thị tại Phân khu số 4 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, Khu kinh tế Nhơn Hội (tổng diện tích dự án 34,16ha, chủ đầu tư dự án là Cty CP Phát triển bất động sản Phát Đạt).

152202baoxaydung_image001
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 21, Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị, dự án Đầu tư phát triển đô thị tại Phân khu số 4 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, Khu kinh tế Nhơn Hội có quy mô diện tích là 34,16ha, thuộc thẩm quyền quyết định chấp thuận đầu tư của UBND tỉnh Bình Định sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng.

Thành phần hồ sơ của dự án cơ bản đáp ứng theo quy định tại Điều 26, Nghị định số 11/2013/NĐ-CP. Tuy nhiên, còn thiếu quyết định phê duyệt khu vực phát triển đô thị và kế hoạch thực hiện khu vực phát triển đô thị có liên quan.

Các nội dung cho ý kiến chấp thuận đầu tư gồm: Sự phù hợp với quy hoạch đô thị, chương trình phát triển đô thị, khu vực phát triển đô thị và kế hoạch thực hiện khu vực phát triển đô thị:

Về sự phù hợp với quy hoạch đô thị: Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt (Quyết định số 966/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh Bình Định), dự án có quy mô 5.476 người. Đối chiếu với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng – QCXDVN 01:2008/BXD, các chỉ tiêu quy hoạch của dự án cụ thể như sau: Ngoài nhà ở, dự án đã bố trí đất giáo dục với tỷ lệ bình quân khoảng 3,49 m2/người (Quy chuẩn là 2,7 m2/người), đất cây xanh khoảng 2,82 m2/người (Quy chuẩn là 2 m2/người).

Dự án đã quy hoạch lô đất công cộng diện tích là 0,62ha, tầng cao xây dựng là 5 tầng và lô đất hỗn hợp diện tích là 5,62ha, tầng cao xây dựng là 20 tầng, tuy nhiên cần làm rõ về quy mô dân số, xác định rõ tỷ lệ giữa các chức năng ở, thương mại, y tế, thể thao, văn hóa đảm bảo các quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng và tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý.

Xem thêm:  Hỏi: Cấp chứng chỉ hành nghề TVGS xây dựng công trình giao thông

Dự án thuộc phạm vi Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Nhơn Hội (Quyết định số 2659/QĐ-CTUBND ngày 28/11/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định), Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ) và đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội tỉnh Bình Định đến năm 2040 đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Do đó, cần rà soát đảm bảo dự án phù hợp với các quy hoạch nêu trên.

Dự án chưa bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Về sự phù hợp với chương trình phát triển đô thị, khu vực phát triển đô thị và kế hoạch thực hiện khu vực phát triển đô thị:

Đối chiếu với Chương trình phát triển đô thị TP Quy Nhơn và vùng phụ cận giai đoạn 2016-2025 và giai đoạn 2025-2035 (Quyết định số 4483/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của UBND tỉnh Bình Định), Khu đô thị mới Nhơn Hội thuộc Khu vực phát triển đô thị số 9 (Khu đô thị mới Nhơn Hội – TP Quy Nhơn và các xã Cát Tiến, Cát Hải – huyện Phù Cát) và dự án Khu đô thị mới Nhơn Hội thuộc Chương trình số 02: Cải tạo nâng cấp khu trung tâm TP Quy Nhơn và đô thị hóa.

Hiện nay, khu vực phát triển đô thị và kế hoạch thực hiện khu vực phát triển đô thị chưa được phê duyệt theo quy định, do đó chưa đủ căn cứ xem xét đánh giá sự phù hợp của dự án với khu vực phát triển đô thị và kế hoạch thực hiện khu vực phát triển đô thị.

Về tính khả thi và hiệu quả đầu tư của dự án: Để đảm bảo tính khả thi, dự án cần đánh giá cụ thể hơn nhu cầu và nguồn cung về nhà ở của thị trường, đánh giá sự phù hợp với chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đã được phê duyệt để có căn cứ phân kỳ đầu tư hợp lý.

Nội dung hồ sơ dự án chưa rõ việc xây dựng, quản lý vận hành các công trình hạ tầng xã hội, cung cấp dịch vụ đô thị, việc quản lý hành chính, bàn giao dự án. Theo đó, cần rà soát bổ sung các nội dung nêu trên, rà soát tổng mức đầu tư, tiến độ đầu tư xây dựng đảm bảo chủ đầu tư thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ đầu tư cấp 1.

Xem thêm:  Hướng dẫn lập gói thầu công tác khảo sát, lập dự án và khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình

Theo hồ sơ dự án, chủ đầu tư dự án là Cty CP Phát triển bất động sản Phát Đạt có kinh nghiệm thực hiện nhiều dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, chung cư, các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Tổng vốn chủ sở hữu dự kiến để thực hiện dự án là 6.737 tỷ đồng, chiếm khoảng 84,4% tổng mức đầu tư dự kiến, đảm bảo theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, cần có kế hoạch sử dụng vốn cụ thể phù hợp với tiến độ đầu tư xây dựng dự án.

Để đảm bảo thống nhất quản lý nhà nước về phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định, đề nghị UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện các công việc sau: Tổ chức lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị và kế hoạch thực hiện khu vực phát triển đô thị, trình cấp có thẩm quyền quyết định; Rà soát đảm bảo dự án phù hợp với Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Nhơn Hội, Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đã được duyệt và Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội tỉnh Bình Định đến năm 2040 sẽ được duyệt trong thời gian tới.

Đề nghị UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo các cơ quan chức năng và chủ đầu tư thực hiện các công việc sau: Nghiên cứu làm rõ các chỉ tiêu hạ tầng xã hội tại dự án theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng; rà soát thực hiện quy định pháp luật về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; Đánh giá cụ thể hơn nhu cầu và nguồn cung về nhà ở của thị trường, đánh giá sự phù hợp với chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đã được phê duyệt để có căn cứ phân kỳ đầu tư hợp lý; Bổ sung dự án về nội dung đầu tư xây dựng và quản lý vận hành các công trình hạ tầng xã hội, cung cấp dịch vụ đô thị, quản lý hành chính, bàn giao dự án, rà soát tổng mức đầu tư, tiến độ đầu tư xây dựng đảm bảo chủ đầu tư thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ đầu tư cấp 1.

Khánh An

 

Nguồn: Báo Xây Dựng