Giải quyết vướng mắc đối với Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản phúc đáp Văn bản số 2416/VPCP-NN ngày 27/3/2019 của Văn phòng Chính phủ đề nghị xin ý kiến thành viên Chính phủ về giải quyết vướng mắc đối với Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1 nêu tại Công văn số 1248/BTNMT-PC ngày 19/3/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

144445baoxaydung_image001
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Sau khi nghiên cứu, Bộ trưởng Bộ Xây dựng thống nhất thông qua về chủ trương đối với kiến nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường về giải quyết vướng mắc đối với Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1 trên cơ sở đáp ứng được những điều kiện tiên quyết sau:

Kiến nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua để đảm bảo sự thống nhất, phù hợp giữa các quy định của Luật Biển Việt Nam số 18/2012/QH13 và Luật Đất đai số 45/2013/QH13.

Phần đất cho thuê, đất có mặt nước ven biển của Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1 phải đảm bảo tuân thủ với các yêu cầu về an ninh, quốc phòng theo quy định của pháp luật.

Xem thêm:  Áp dụng một số tiêu chuẩn quốc gia đối với tro, xỉ phát sinh từ các nhà máy tại Tây Ninh

Huyền Trang

 

Nguồn: Báo Xây Dựng