Dự án nhà máy nhiệt điện có phải xin giấy phép xây dựng?

Dự án nhà máy nhiệt điện của công ty ông Phan Xuân Dương (Bình Thuận) được đầu tư theo hình thức BOT. Dự án đã được Chính phủ chấp nhận chủ trương đầu tư, Bộ Công Thương phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế kỹ thuật, Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

134152baoxaydung_13
Ảnh minh họa

Theo Nghị định 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án sẽ không cần cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Ông Dương hỏi, vậy dự án này có cần phải xin giấy phép xây dựng nữa không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 thì công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định đầu tư (phê duyệt dự án đầu tư) thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng.

Theo Chinhphu.vn

 

Nguồn: Báo Xây Dựng

Xem thêm:  Giải quyết vướng mắc đối với Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1