Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực xây dựng cá nhân

Chứng chỉ năng lực hành nghề xây dựng đối với cá nhân vô cùng quan trọng, nó thể hiện năng lực, trình độ hành nghề xây dựng của cá nhân đó. Hãy cùng Viện Xây dựng tìm hiểu về chứng chỉ năng lực xây dựng cá nhân thông qua bài viết dưới đây.

>>> Xem thêm:

♦      Chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế bao gồm các lĩnh vực nào?

♦       Tìm hiểu tổng quát về chứng chỉ năng lực bộ xây dựng

chứng chỉ năng lực xây dựng cá nhân
Chứng chỉ năng lực xây dựng cá nhân

Lĩnh vực xây dựng cần xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng đối với cá nhân?

Chứng chỉ năng lực không chỉ được áp dụng đối với các tổ chức tham gia vào hoạt động xây dựng mà cả cá nhân hoạt động độc lập hoặc trong nhiều lĩnh vực đòi hỏi người đứng đầu tổ chức cũng phải có chứng chỉ cụ thể.

Theo đó, chứng chủ năng lực xây dựng cá nhân được cấp trong các lĩnh vực sau đây:

 1. a) Đối với lĩnh vực hành nghề khảo sát xây dựng:

– Khảo sát địa hình;

– Khảo sát địa chất và thủy văn công trình;

 1. b) Đối với lĩnh vực hành nghề Thiết kế và tiến hành lập quy hoạch xây dựng:

– Thiết kế kiến trúc công trình:

– Thiết kế kết cấu công trình;

– Thiết kế hệ thống kỹ thuật công trình: điện – cơ điện, cấp – thoát nước, thông gió – cấp thoát nhiệt…

 1. c) Đối với lĩnh vực Giám sát thi công xây dựng:

–  Giám sát công tác xây dựng;

–  Giám sát để lắp đặt thiết bị cho công trình;

–  Giám sát và lắp đặt thiết bị công nghệ cho công trình xây dựng.

 1. d) Đối với lĩnh vực Kiểm định xây dựng

Thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực xây dựng cá nhân

– Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II và hạng III đối với:

 1. 1Cá nhân tham gia lĩnh vực hoạt động xây dựng trong tổ chức.
 2. Cá nhân hoạt động xây dựng độc lập.

– Bộ xây dựng xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng I.

Như vậy, thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực xây dựng cá nhân được phân bổ cho cả cơ quan quản lý ở cấp Trung ương và Địa phương. Điều này giúp giảm tải công việc cho cơ quan bên trên và phân định trách nhiệm rõ ràng, đảm bảo tính hiệu quả trong quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng.

Xem thêm:  Kỹ năng và kinh nghiệm khi làm tư vấn giám sát thi công

Điều kiện được cấp chứng chỉ năng lực xây dựng cá nhân?

Điều kiện chung 

 Cá nhân sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng khi đáp ứng điều kiện sau: 

– Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

– Có giấy phép cư trú tại Việt Nam.

– Có trình độ chuyên môn được đào tạo, có kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề.

+ Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 5 (năm) năm trở lên;

+ Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 3 (ba) năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 5 (năm) năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp chuyên nghiệp.

– Đạt yêu cầu sát hạch về kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực hành nghề.

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng?

– Hạng II: Đã làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng chuyên ngành ít nhất 2 (hai) dự án nhóm B hoặc 5 (năm) dự án nhóm C hoặc ít nhất 2 (hai) công trình cấp II hoặc 3 (ba) công trình cấp III cùng loại;

– Hạng III: Đã tham gia khảo sát xây dựng chuyên ngành ít nhất 3 (ba) dự án nhóm C hoặc ít nhất 2 (hai) công trình cấp III hoặc 3 (ba) công trình cấp IV cùng loại.

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng?

– Hạng II: Đã làm chủ trì thiết kế hoặc chủ trì thẩm định thiết kế bộ môn chuyên ngành của ít nhất 1 (một) đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, 2 (hai) đồ án quy hoạch vùng liên huyện hoặc 3 (ba) đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện hoặc 3 (ba) đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù;

– Hạng III: Đã tham gia thiết kế hoặc thẩm định thiết kế bộ môn chuyên ngành của ít nhất 1 (một) đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện hoặc 3 (ba) đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù hoặc 5 (năm) đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn.

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề Thiết kế xây dựng?

Các lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình ?

 1. a) Thiết kế kiến trúc công trình;
 2. b) Thiết kế nội – ngoại thất công trình; thiết kế cảnh quan;
 3. c) Thiết kế kết cấu công trình;
 4. d) Thiết kế điện – cơ điện công trình;

đ) Thiết kế cấp – thoát nước;

 1. e) Thiết kế thông gió – cấp thoát nhiệt;
 2. g) Thiết kế mạng thông tin – liên lạc trong công trình xây dựng;
 3. h) Thiết kế phòng cháy – chữa cháy.
Xem thêm:  Học chứng chỉ an toàn điện có khó không? Học ở đâu tốt?

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình?

+ Hạng II: Đã làm chủ trì thiết kế, thẩm định, thẩm tra thiết kế phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 5 (năm) công trình cấp III và đã tham gia thiết kế, thẩm định, thẩm tra thiết kế ít nhất 1 (một) công trình cấp II trở lên cùng loại với công trình ghi trong chứng chỉ hành nghề;

+ Hạng III: Đã tham gia thiết kế, thẩm định, thẩm tra thiết kế phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 3 (ba) công trình cấp III hoặc 5 (năm) công trình cấp IV cùng loại với công trình ghi trong chứng chỉ hành nghề,

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng?

Các lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng?

 1. a) Giám sát công tác xây dựng;
 2. b) Giám sát “lắp đặt thiết bị công trình”;
 3. c) Giám sát “lắp đặt thiết bị công nghệ”.

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng?

+ Hạng II: Đã trực tiếp giám sát thi công hoặc chủ trì thiết kế, thi công phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 (hai) công trình cấp III cùng loại;

+ Hạng III: Đã trực tiếp tham gia giám sát thi công hoặc tham gia thiết kế, thẩm định thiết kế, thi công xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp III hoặc 2 (hai) công trình cấp IV cùng loại.

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng?

+ Hạng II: Đã có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng II; chứng chỉ thiết kế xây dựng hạng II; đã làm chủ trì kiểm định, chủ trì thiết kế hoặc đã trực tiếp giám sát thi công xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 (hai) công trình cấp III cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ;

+ Hạng III: Đã có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng III; chứng chỉ thiết kế xây dựng hạng III; đã làm chủ trì kiểm định, chủ trì thiết kế hoặc đã trực tiếp giám sát thi công xây dựng ít nhất 2 (hai) công trình cấp III hoặc 3 (ba) công trình cấp IV cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ.

Điều kiện cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng?

Cá nhân không vi phạm các quy định trong hoạt động đầu tư xây dựng và pháp luật có liên quan.

 1. a) Chứng chỉ cũ hết hạn sử dụng.
 2. b) Điều chỉnh, bổ sung nội dung hành nghề.
 3. c) Chứng chỉ cũ bị rách, nát.
 4. d) Chứng chỉ bị thất lạc.

Trên đây là những ý kiến tư vấn của chúng tôi về điều kiện, các lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực xây dựng cá nhân. Hy vọng bài viết hữu ích đối với bạn.