Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức thực hiện giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức do Bộ Xây dựng đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng
Mã thủ tục B-BXD-260020-TT
Cấp thực hiện Cấp Bộ
Loại TTHC

TTHC được luật giao quy định chi tiết

Lĩnh vực Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
Trình tự thực hiện

– Cá nhân khi có thay đổi, điều chỉnh các thông tin (đơn vị công tác, địa chỉ thường trú, nội dung giám định tư pháp xây dựng, các bằng cấp, chứng chỉ, chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ có liên quan đến nội dung giám định tư pháp xây dựng); tổ chức có thay đổi, điều chỉnh thông tin (tên tổ chức, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, địa chỉ, nội dung giám định tư pháp xây dựng) thì cá nhân, tổ chức đã được công bố có trách nhiệm cung cấp thông tin thay đổi đến Bộ Xây dựng (Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng là đơn vị được giao quản lý hoạt động giám định tư pháp xây dựng);

– Sau 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ thông tin, Bộ Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra và cập nhật lại thông tin trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng theo quy định.

Cách thức thực hiện
Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thành phần hồ sơ

Văn bản đề nghị trong đó có thông tin điều chỉnh và các tài liệu chứng minh về thông tin điều chỉnh kèm theo

Số bộ hồ sơ 01 (bộ)
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Mức giá

Không có thông tin

Thời hạn giải quyết Thời hạn sau 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ thông tin, Bộ Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra và cập nhật lại thông tin của cá nhân, tổ chức và đăng tải trên trang thông tin điện tử theo quy định.
Đối tượng thực hiện Tất cả
Cơ quan thực hiện Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Bộ Xây dựng
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ Xây dựng – 37 Lê Đại Hành – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
Cơ quan được ủy quyền Cục Giám định nhà nước về công trình xây dựng
Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Kết quả thực hiện – Thông tin được đưa lên website của Bộ Xây dựng.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Cá nhân khi có thay đổi, điều chỉnh các thông tin (đơn vị công tác, địa chỉ thường trú, nội dung giám định tư pháp xây dựng, các bằng cấp, chứng chỉ, chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ có liên quan đến nội dung giám định tư pháp xây dựng); tổ chức khi có thay đổi, điều chỉnh các thông tin (tên tổ chức, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, địa chỉ, nội dung giám định tư pháp xây dựng).

 

Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin
Xem thêm:  Cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với cá nhân