Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (trường hợp Tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thay đổi địa điểm đặt phòng thí nghiệm)

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng
Mã thủ tục B-BXD-263355-TT
Cấp thực hiện Cấp Bộ
Loại TTHC

TTHC được luật giao quy định chi tiết

Lĩnh vực Khoa học công nghệ và môi trường
Trình tự thực hiện

– Tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng lập 01 bộ hồ sơ theo quy định và gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở Bộ Xây dựng. Trường hợp nộp hồ sơ qua trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, thực hiện theo văn bản hướng dẫn về giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến theo quy định của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

– Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ các tài liệu hợp lệ, Bộ Xây dựng có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Cách thức thực hiện

Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở của Bộ Xây dựng.

Thành phần hồ sơ
STTLoại giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
1 – Đơn đăng ký bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

– Danh sách cán bộ quản lý trực tiếp (trưởng/phó phòng thí nghiệm), thí nghiệm viên kèm theo các văn bằng, chứng chỉ được đào tạo liên quan (nếu có bổ sung, thay đổi);

– Các tài liệu chứng minh năng lực hoạt động thí nghiệm đáp ứng các yêu cầu chung của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2007 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005 và đáp ứng các yêu cầu cụ thể phù hợp với các chỉ tiêu thí nghiệm cho từng trường hợp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

03
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Mức giá

Không có thông tin

Thời hạn giải quyết

05 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ các tài liệu hợp lệ.

Đối tượng thực hiện – Các tổ chức và cá nhân có liên quan
Cơ quan thực hiện Bộ Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Không có thông tin

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trụ sở của Bộ Xây dựng – 37 Lê Đại Hành – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

– Tổ chức thí nghiệm chuyên ngành xây dựng đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

– Các yêu cầu về quản lý (phù hợp TCVN ISO 17025:2007 hoặc ISO/IEC 17025:2005) được xây dựng tại phòng thí nghiệm và sẽ được Bộ Xây dựng đánh giá thực tế tại cơ sở.

Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin
Xem thêm:  Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua