Có thể ký số trên bản vẽ thiết kế?

Bản vẽ thiết kế xây dựng sử dụng chữ ký điện tử hay chữ ký số thực hiện căn cứ theo quy định của hợp đồng đã ký kết giữa chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, nhà thầu thi công.

083545baoxaydung_1
Ảnh minh hoạ

Theo phản ánh của Trung tâm Phát triển công nghệ hóa học (Hà Nội), Khoản 2, Điều 21 Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng có quy định về quy cách hồ sơ thiết kế xây dựng công trình như sau:

“2. Bản vẽ thiết kế phải có kích cỡ, tỷ lệ, khung tên được thể hiện theo các tiêu chuẩn áp dụng trong hoạt động xây dựng. Trong khung tên từng bản vẽ phải có tên, chữ ký của người trực tiếp thiết kế, người kiểm tra thiết kế, chủ trì thiết kế, chủ nhiệm thiết kế, người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thiết kế và dấu của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình trong trường hợp nhà thầu thiết kế là tổ chức”.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Trung tâm Phát triển công nghệ hóa học hỏi, chữ ký điện tử hay chữ ký số có được phép sử dụng trong bản vẽ thiết kế xây dựng hay không?

Xem thêm:  Hỏi: Cấp đổi và cấp mới chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Trường hợp với đơn vị thiết kế nước ngoài khi thực hiện dự án tại Việt Nam, hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền để thẩm định thiết kế có được phép sử dụng chữ ký điện tử, chữ ký số trên bản vẽ hay không (hồ sơ nộp kèm là các văn bản chứng minh chữ ký số, chữ ký điện tử của cá nhân đó đã được đăng ký hợp pháp)?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Hiện Luật Xây dựng 2014 và các văn bản pháp luật về xây dựng liên quan không có quy định về việc sử dụng chữ ký điện tử hay chữ ký số trên hồ sơ, bản vẽ thiết kế xây dựng.

Việc sử dụng chữ ký điện tử hay chữ ký số trong giao dịch điện tử được quy định tại Luật Giao dịch điện tử 2005, Nghị định 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Ngoài ra, Chính phủ đang chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng và hoàn chỉnh các căn cứ pháp lý, các văn bản quy phạm pháp luật về lưu trữ, quản lý và khai thác dữ liệu điện tử.

Theo đó, bản vẽ thiết kế xây dựng sử dụng chữ ký điện tử hay chữ ký số thực hiện căn cứ theo quy định của hợp đồng đã ký kết giữa chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, nhà thầu thi công…

Xem thêm:  Hỏi: Về việc thi sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Các thủ tục hành chính thẩm định dự án, thẩm định thiết kế xây dựng của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền không phải là giao dịch điện tử. Vì vậy, việc sử dụng chữ ký điện tử hay chữ ký số trên các hồ sơ, bản vẽ thiết kế xây dựng trình thẩm định được khuyến khích sử dụng; tuy nhiên, chủ đầu tư cần gửi đồng thời hồ sơ văn bản giấy và hồ sơ văn bản điện tử (để lưu trữ và đối chiếu nếu cần) trong khi chờ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan hoàn thiện.

Theo Chinhphu.vn

 

Nguồn: Báo Xây Dựng