Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng hoạt động về lĩnh vực Đào Tạo & Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Xây Dựng - Quản Lý.
VienXayDung.Edu.Vn được thành lập dựa trên kinh nghiệm tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng thành công cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp từ mới thành lập đến các doanh nghiệp đang phát triển.

Tài Liệu Đào Tạo

Văn Bản Pháp Luật

Luật Xây Dựng

Luật Xây Dựng Sửa Đổi 2014

Nghị Định 59/2015/NĐ-CP

Thông Tư 17/2016/BXD

Thống Kê Truy Cập

Có hay không chứng chỉ hành nghề an toàn lao động do Sở xây dựng cấp

QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

 

 ♦ Ngày 05/4/2017 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

 

 ♦  Ngày 05/4/2017 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

 

 ♦ Theo đó, Nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 24 nội dung các Điều, Khoản của Nghị định 59/2015/NĐ-CP.
 

 

Liên quan đến quy định về cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình, Nghị định 42 chỉ quy định 06 lĩnh vực cần cấp chứng chỉ gồm: thiết kế kiến trúc công trình, thiết kế kết cấu công trình, thiết kế điện – cơ điện công trình, thiết kế cấp – thoát nước, thiết kế thông gió – cấp thoát nhiệt, thiết kế an toàn phòng chống cháy nổ công trình; giảm 02 lĩnh vực không bắt buộc có chứng chỉ hành nghề so với Nghị định 59 gồm: thiết kế nội – ngoại thất công trình, thiết kế cảnh quan; thiết kế mạng thông tin liên lạch trong công trình xây dựng. Ngoài ra, Nghị định 42 cũng điều chỉnh sửa đổi, không quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề an toàn lao động trong xây dựng, cá nhân phụ trách an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình tuân thủ quy định về điều kiện hành nghề về an toàn, vệ sinh lao động.

 

Bên cạnh việc không quy định bớt một số chứng chỉ hành nghề trong thiết kế xây dựng và an toàn lao động, Nghị định 42 còn quy định thêm về Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án đối với cá nhân đảm nhận chức danh Giám đốc quản lý dự án. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2017.

 

 

 

Thông tin
Ngày Tháng
Chuyên mục
Thông Tư - Nghị Định
Đánh giá
51star1star1star1star1star
Hotline: 0904.889.859