Tổng quan đấu thầu là gì?

I. Khái niệm chung

1. Định nghĩa đấu thầu

Đấu thầu là một quá trình lựa chọn nhà thầu hoặc nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng, dựa trên cơ sở đảm bảo sự cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Theo Luật Đấu thầu năm 2013 của Việt Nam, đấu thầu bao gồm các hoạt động như cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư hoặc dự án có sử dụng đất.

Trong thực tế, đấu thầu là một phần quan trọng của hoạt động thương mại, nơi mà bên mời thầu đặt ra những điều kiện và yêu cầu cụ thể, để các nhà thầu có khả năng phù hợp tham gia và cạnh tranh. Nhà thầu sẽ nộp hồ sơ và dự thầu, bên mời thầu sẽ chọn ra đối tượng phù hợp nhất dựa trên các tiêu chí đã đề ra. Đấu thầu như một “cuộc đua” giữa các doanh nghiệp, nơi mà mỗi bên thi đua bằng chất lượng, giá thành và năng lực của mình để dành được hợp đồng.

Đấu thầu là gì? Các hình thức đấu thầu hiện hành

2. Mục đích đấu thầu

Mục đích chính của đấu thầu là tìm ra chủ thể có khả năng cung cấp hàng hóa và dịch vụ với chất lượng và giá cả tốt nhất. Đấu thầu tạo ra một môi trường cạnh tranh công bằng và minh bạch, giúp tận dụng tối ưu nguồn lực kinh tế và đảm bảo tính hiệu quả của các dự án. Nó cũng mang lại lợi ích to lớn cho nhà đầu tư tư nhân và ngân sách nhà nước thông qua việc tiết kiệm chi phí và nâng cao chất lượng công trình, dịch vụ.

Ngoài ra, đấu thầu còn giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, khuyến khích đổi mới công nghệ và quản lý, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội. Đơn cử, trong bối cảnh kinh tế thị trường hiện nay, việc áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, công khai giúp tạo ra sự minh bạch, công bằng và hạn chế tối đa các hành vi tiêu cực như tham nhũng, lãng phí.

3. Vai trò của đấu thầu

Đấu thầu đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và phân phối hợp lý các nguồn lực kinh tế, kỹ thuật và tài chính; đảm bảo tính cạnh tranh, công bằngminh bạch trong quá trình lựa chọn nhà thầu. Vai trò của đấu thầu bao gồm:

 • Đảm bảo công khai, minh bạch: Các thông tin về gói thầu, điều kiện tham gia, kết quả đấu thầu luôn được công bố công khai, giúp đảm bảo tính minh bạch trong quá trình đấu thầu.
 • Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn: Đấu thầu giúp tìm ra nhà thầu có năng lực và đưa ra giá thầu hợp lý, từ đó giảm thiểu chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
 • Thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh: Việc tạo ra một sân chơi công bằng, bình đẳng giúp các doanh nghiệp không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới và phát triển.

Tóm lại, đấu thầu là một công cụ quan trọng trong việc quản lý và phân phối nguồn lực, đảm bảo tính minh bạch và cạnh tranh trong quá trình lựa chọn nhà thầu, từ đó mang lại những lợi ích kinh tế và xã hội to lớn.

4. Danh sách các luật đấu thầu mới nhất đang áp dụng

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 là quy định mới nhất về đấu thầu tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01/01/2024. Luật này thay thế cho Luật Đấu thầu năm 2013 và bao gồm nội dung về:

 • Quản lý nhà nước với các hoạt động đấu thầu.
 • Thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đấu thầu.
 • Nguyên tắc đấu thầu: Đảm bảo công khai, minh bạch, cạnh tranh bình đẳng giữa các nhà thầu.

Ngoài Luật Đấu thầu, còn có các văn bản pháp luật liên quan như Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng cũng có những quy định và hướng dẫn cụ thể về hoạt động đấu thầu để đảm bảo tính thống nhất và bổ trợ lẫn nhau.

II. Các loại hình đấu thầu

Đấu thầu có thể được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, mỗi hình thức có những đặc thù riêng nhằm đáp ứng mục tiêu và yêu cầu cụ thể của từng dự án. Dưới đây là một số loại hình đấu thầu cơ bản:

1. Đấu thầu rộng rãi

Đấu thầu rộng rãi là hình thức lựa chọn nhà thầu công khai , không hạn chế số lượng nhà thầu tham dự. Đây là hình thức đấu thầu phổ biến nhất, được áp dụng cho hầu hết các gói thầu. Trong đấu thầu rộng rãi, tất cả các nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ mời thầu đều có quyền tham gia.

Hình thức này giúp tăng cường sự cạnh tranh giữa các nhà thầu, từ đó giúp tìm ra nhà thầu có năng lực tốt nhất, giá cả hợp lý nhất. Đấu thầu rộng rãi thường được áp dụng cho các dự án mua sắm hàng hóa, dịch vụ, xây dựng có quy mô lớn.

2. Đấu thầu hạn chế

Đấu thầu hạn chếhình thức lựa chọn nhà thầu trong số các nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu và được mời tham dự thầu. Đấu thầu hạn chế thường được áp dụng trong các trường hợp: gói thầu có yêu cầu kỹ thuật cao, có tính đặc thù hoặc theo yêu cầu của nhà tài trợ vốn.

Đây là hình thức đấu thầu giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho bên mời thầu, đồng thời đảm bảo chất lượng dự án khi chỉ những nhà thầu có năng lực thực sự mới được mời tham gia. Tuy nhiên, điều này cũng có thể làm giảm tính cạnh tranh của quá trình đấu thầu.

3. Chỉ định thầu

Chỉ định thầuhình thức lựa chọn nhà thầu trực tiếp mà không thông qua quá trình đấu thầu rộng rãi hay đấu thầu hạn chế. Hình thức này chỉ được áp dụng trong các trường hợp đặc biệt như: gói thầu cấp bách, gói thầu có liên quan đến an ninh quốc gia, gói thầu chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện.

Theo Luật Đấu thầu 2023, có 12 trường hợp được áp dụng chỉ định thầu, bao gồm cả các gói thầu liên quan đến bảo vệ an ninh quốc gia, gói thầu liên quan đến việc duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước.

Xem thêm:  Tại sao phải tham gia khóa học huấn luyện an toàn hóa chất?

4. Đấu thầu cạnh tranh

Đấu thầu cạnh tranhhình thức đấu thầu công khai với sự tham gia của nhiều nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu. Hình thức này tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các nhà thầu, giúp chọn ra đối tượng có năng lực và kinh nghiệm tốt nhất.

Đấu thầu cạnh tranh thường đòi hỏi các nhà thầu phải nộp hồ sơ dự thầu chi tiết, bao gồm các đề xuất kỹ thuật, tài chính và kinh nghiệm. Quá trình đánh giá hồ sơ sẽ dựa trên các tiêu chí cụ thể do bên mời thầu đặt ra.

5. Đấu thầu điện tử

Đấu thầu điện tửhình thức lựa chọn nhà thầu thông qua sử dụng công nghệ thông tin và mạng internet. Hình thức này giúp nâng cao tính minh bạch, tiết kiệm thời gian và chi phí cho các bên tham gia. Đấu thầu điện tử được thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (EGP) https://muasamcong.mpi.gov.vn/

Một số loại hình đấu thầu điện tử bao gồm:

 • Đấu thầu rộng rãi qua mạng: Áp dụng cho tất cả các gói thầu từ ngày 01/01/2025, trừ một số trường hợp được loại trừ.
 • Đấu thầu hạn chế qua mạng: Chỉ những nhà thầu đáp ứng yêu cầu và được lựa chọn trước mới được mời tham dự.
 • Chào hàng cạnh tranh qua mạng: Lựa chọn nhà thầu thông qua việc so sánh và đánh giá các báo giá do nhà thầu gửi đến trên mạng.

6. Đấu thầu quốc tế

Đấu thầu quốc tếhình thức lựa chọn nhà thầu hoặc nhà đầu tư nước ngoài để tham gia các gói thầu, dự án tại Việt Nam. Hình thức này áp dụng cho các gói thầu có yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm đặc thù mà các nhà thầu trong nước khó đáp ứng.

Các loại hình đấu thầu quốc tế bao gồm:

 • Đấu thầu rộng rãi quốc tế: Không hạn chế số lượng nhà thầu tham gia, áp dụng cho các gói thầu có yêu cầu vượt quá năng lực của các nhà thầu trong nước.
 • Đấu thầu hạn chế quốc tế: Chỉ có một số nhà thầu được lựa chọn trước mới được mời tham dự thầu.

III. Quy trình đấu thầu

Quy trình đấu thầu là chuỗi các bước cần thiết để lựa chọn nhà thầu phù hợp cho việc thực hiện các gói thầu và dự án. Quy trình này thường bao gồm bốn giai đoạn chính: chuẩn bị, thực hiện, đánh giá và ký kết hợp đồng.

1. Giai đoạn chuẩn bị

Giai đoạn chuẩn bị là bước đầu tiên và rất quan trọng trong quy trình đấu thầu, bao gồm các hoạt động như xây dựng, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu.

 • Xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Bao gồm xác định các gói thầu, phương thức và hình thức đấu thầu, thời gian thực hiện, ngân sách dự kiến, các tiêu chí đánh giá.
 • Thẩm định và phê duyệt kế hoạch: Sau khi kế hoạch được lập ra, nó phải được thẩm định bởi các cơ quan có thẩm quyền và phê duyệt trước khi thực hiện.
 • Lập hồ sơ mời thầu: Hồ sơ mời thầu bao gồm các tiêu chí đánh giá, yêu cầu kỹ thuật, tài chính, phương pháp đánh giá, các điều kiện hợp đồng.

Trong giai đoạn này, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chi tiết của bên mời thầu sẽ ảnh hưởng lớn đến chất lượng và hiệu quả của quá trình đấu thầu sau này.

2. Giai đoạn thực hiện

Giai đoạn thực hiện bao gồm quá trình mời thầu, phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu; chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu; và mở thầu.

 • Mời thầu: Sau khi hồ sơ mời thầu được phê duyệt, bên mời thầu sẽ công bố thông tin mời thầu trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để các nhà thầu quan tâm có thể tham gia.
 • Phát hành hồ sơ mời thầu: Nhà thầu có nhu cầu tham gia sẽ mua và nhận hồ sơ mời thầu từ bên mời thầu.
 • Chuẩn bị và nộp hồ sơ dự thầu: Nhà thầu sẽ chuẩn bị hồ sơ dự thầu theo các yêu cầu đã nêu trong hồ sơ mời thầu và nộp đúng hạn.
 • Mở thầu: Sau khi kết thúc thời gian nhận hồ sơ dự thầu, bên mời thầu sẽ tổ chức một buổi mở thầu công khai để kiểm tra và ghi nhận các thông tin cơ bản của từng hồ sơ dự thầu.

3. Giai đoạn đánh giá

Giai đoạn đánh giá là quá trình phân tích, kiểm tra và đánh giá các hồ sơ dự thầu đã nộp.

 • Kiểm tra tính hợp lệ: Bên mời thầu sẽ kiểm tra tính hợp lệ của từng hồ sơ dự thầu, bao gồm các điều kiện như: đáp ứng yêu cầu pháp lý, tài chính, kỹ thuật và kinh nghiệm.
 • Đánh giá chi tiết: Hồ sơ dự thầu sẽ được đánh giá chi tiết dựa trên các tiêu chí đã đề ra trong hồ sơ mời thầu. Quá trình này bao gồm đánh giá về kỹ thuật, tài chính, giá thầu và các yếu tố khác liên quan.
 • Xếp hạng nhà thầu: Dựa trên kết quả đánh giá, các hồ sơ dự thầu sẽ được xếp hạng và lựa chọn nhà thầu đáp ứng tốt nhất các tiêu chí của gói thầu.

4. Giai đoạn ký kết hợp đồng

Sau khi kết thúc quá trình đánh giá, bên mời thầu sẽ tiến hành thương thảo hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn.

 • Thương thảo hợp đồng: Quá trình này bao gồm thương lượng về các điều khoản và điều kiện của hợp đồng, đảm bảo mọi thỏa thuận đều rõ ràng và minh bạch.
 • Ký kết hợp đồng: Sau khi đạt được thỏa thuận, hợp đồng sẽ được ký kết giữa bên mời thầu và nhà thầu. Hợp đồng có thể là hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo đơn giá, hoặc hợp đồng hỗn hợp, tùy vào yêu cầu của dự án.

Trong các dự án quan trọng quốc gia, việc ký kết hợp đồng còn phải tuân thủ thêm các quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn liên quan.

IV. Các yếu tố ảnh hưởng đến đấu thầu

Có nhiều yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến quá trình đấu thầu, dưới đây là một số yếu tố chính:

1. Năng lực của doanh nghiệp

Năng lực của doanh nghiệp là một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến khả năng tham gia và thắng thầu. Điều này bao gồm:

 • Tài chính: Khả năng tài chính mạnh giúp doanh nghiệp có thể đảm bảo được các yêu cầu về bảo lãnh, thanh toán và thực hiện dự án.
 • Nguồn nhân lực: Đội ngũ nhân viên có trình độ, kinh nghiệm giúp doanh nghiệp thực hiện tốt các yêu cầu kỹ thuật của gói thầu.
 • Thiết bị, máy móc: Máy móc hiện đại và đầy đủ giúp nâng cao năng suất và hiệu quả của quá trình thực hiện dự án.
 • Kinh nghiệm: Kinh nghiệm thực hiện các dự án tương tự giúp doanh nghiệp có lợi thế hơn trong mắt bên mời thầu.
Xem thêm:  Trường hợp nào bị thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng?

2. Thị trường cạnh tranh

Sự cạnh tranh trên thị trường cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quá trình đấu thầu. Điều này bao gồm:

 • Số lượng nhà thầu: Càng nhiều nhà thầu tham gia, mức độ cạnh tranh càng cao, từ đó giá thầu càng thấp và yêu cầu chất lượng càng cao.
 • Đối thủ cạnh tranh: Phân tích kỹ lưỡng về đối thủ cạnh tranh giúp doanh nghiệp xây dựng chiến lược đấu thầu hiệu quả.
 • Xu hướng thị trường: Nắm bắt xu hướng phát triển của thị trường giúp doanh nghiệp đưa ra các dự đoán và chiến lược phù hợp.

3. Chính sách pháp luật

Chính sách pháp luật ảnh hưởng rất lớn đến quá trình đấu thầu. Bất kỳ thay đổi nào trong quy định pháp luật đều có thể mang đến sự điều chỉnh trong quy trình và cách thức tổ chức đấu thầu.

 • Luật Đấu thầu: Các quy định về quy trình, tiêu chuẩn lựa chọn, các yêu cầu bảo đảm dự thầu…
 • Luật Doanh nghiệp: Quy định về thành lập, hoạt động của các nhà thầu.
 • Luật Đầu tư: Quy định về các dự án có vốn đầu tư và sử dụng nguồn tài trợ từ nhà nước.

4. Kinh tế vĩ mô

Các yếu tố kinh tế vĩ mô như lạm phát, tăng trưởng GDP, lãi suất, tỷ giá cũng ảnh hưởng đến quá trình đấu thầu. Khi nền kinh tế phát triển mạnh, các dự án đầu tư công, xây dựng cũng tăng, dẫn đến cơ hội đấu thầu nhiều hơn. Ngược lại, khi kinh tế suy thoái, số lượng gói thầu giảm xuống và sự cạnh tranh giữa các nhà thầu càng gay gắt.

Tóm lại, quá trình đấu thầu chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố từ năng lực nội tại của doanh nghiệp đến môi trường kinh tế bên ngoài. Hiểu và quản lý tốt những yếu tố này giúp doanh nghiệp tăng cơ hội thành công trong các dự án đấu thầu.

V. Các lưu ý khi tham gia đấu thầu

Khi tham gia đấu thầu, doanh nghiệp cần chú ý đến nhiều yếu tố quan trọng để đảm bảo quá trình tham gia được suôn sẻ và hiệu quả. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng:

1. Nghiên cứu kỹ ký thầu

Một trong những bước đầu tiên và quan trọng nhất khi tham gia đấu thầu là nghiên cứu kỹ lưỡng các điều kiện mời thầu. Điều này bao gồm:

 • Hiểu rõ yêu cầu kỹ thuật và tiêu chí đánh giá: Đảm bảo doanh nghiệp có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu của gói thầu.
 • Phân tích các điều khoản hợp đồng: Nắm vững các điều kiện về thanh toán, tiến độ thực hiện, các điều khoản bảo đảm, phạt vi phạm…
 • Hiểu rõ đối thủ cạnh tranh: Nghiên cứu và phân tích các đối thủ tham gia để xây dựng chiến lược phù hợp.

2. Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ

Hồ sơ dự thầu là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc đánh giá và lựa chọn nhà thầu. Doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ một cách cẩn thận và chitiết để tránh những sai sót không đáng có. Dưới đây là một số lưu ý:

 • Kiểm tra cẩn thận các thông tin: Đảm bảo mọi thông tin được cung cấp trong hồ sơ đều chính xác, đầy đủ và cập nhật.
 • Tuân thủ các yêu cầu của hồ sơ mời thầu: Đảm bảo hồ sơ dự thầu đáp ứng tất cả các yêu cầu về hình thức, nội dung, các tài liệu đính kèm.
 • Bảo mật hồ sơ: Đảm bảo hồ sơ dự thầu không bị rò rỉ thông tin quan trọng, gây ảnh hưởng đến tính công bằng của quá trình đấu thầu.

3. Tìm hiểu quy định pháp luật

Hiểu rõ và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động đấu thầu là điều kiện tiên quyết để đảm bảo quá trình tham gia đấu thầu được thuận lợi. Điều này bao gồm:

 • Luật Đấu thầu 2023: Hiểu rõ các quy định về quy trình, tiêu chuẩn lựa chọn, các yêu cầu bảo đảm dự thầu.
 • Thông tư hướng dẫn: Theo dõi các thông tư, nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành luật để nắm bắt các quy định mới nhất.
 • Quy định của bên mời thầu: Đọc kỹ và nắm rõ các quy định, hướng dẫn cụ thể của bên mời thầu.

4. Xây dựng chiến lược đấu thầu

Một chiến lược đấu thầu hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp tăng cơ hội trúng thầu. Chiến lược này bao gồm các bước cụ thể như:

 • Lựa chọn gói thầu phù hợp: Đánh giá kỹ năng lực và kinh nghiệm của doanh nghiệp để lựa chọn những gói thầu có khả năng thành công cao.
 • Xác định giá dự thầu hợp lý: Tính toán kỹ lưỡng và đưa ra mức giá cạnh tranh nhưng vẫn đảm bảo lợi nhuận.
 • Đánh giá rủi ro: Xác định các rủi ro tiềm ẩn trong quá trình thực hiện dự án và đề ra các biện pháp phòng ngừa.

5. Kiểm tra kỹ lưỡng hợp đồng

Hợp đồng là văn bản xác lập quyền lợi và nghĩa vụ giữa các bên trong quá trình thực hiện dự án. Việc kiểm tra kỹ lưỡng hợp đồng và đảm bảo các điều khoản rõ ràng, không gây hiểu lầm là rất quan trọng.

 • Điều kiện thanh toán: Đảm bảo các điều khoản về tiến độ và phương thức thanh toán hợp lý và khả thi.
 • Thời hạn thực hiện: Xem xét kỹ lưỡng thời hạn thực hiện hợp đồng để đảm bảo có đủ thời gian hoàn thành dự án.
 • Bảo đảm và phạt vi phạm: Đảm bảo các điều khoản về bảo đảm và các quy định xử lý vi phạm rõ ràng và công bằng.
 • Giải quyết tranh chấp: Đảm bảo có các điều khoản cụ thể về phương thức giải quyết tranh chấp để tránh mâu thuẫn trong quá trình thực hiện hợp đồng.

VI. Tổng kết

Đấu thầu là một quá trình phức tạp, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hiểu biết sâu rộng về các quy định pháp luật và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên tham gia. Tổng quan về đấu thầu là việc hiểu và nắm rõ các quy định, quy trình, vai trò, mục đích của đấu thầu và cách thức tham gia hiệu quả vào quá trình này là vô cùng quan trọng.

Việc áp dụng các lưu ý trên và xây dựng chiến lược đấu thầu phù hợp sẽ giúp các doanh nghiệp tăng cơ hội thành công, tối ưu hóa nguồn lực và đảm bảo hiệu quả kinh tế. Nắm vững các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình đấu thầu như năng lực doanh nghiệp, thị trường cạnh tranh, chính sách pháp luật và kinh tế vĩ mô là điều kiện tiên quyết để tham gia đấu thầu hiệu quả.

Cuối cùng, chuyển động của nền kinh tế và các chính sách mới sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động đấu thầu. Doanh nghiệp cần cập nhật thường xuyên, áp dụng các công nghệ tiên tiến như đấu thầu điện tử để nâng cao tính minh bạch, hiệu quả, cạnh tranh trong quá trình tham gia đấu thầu.

Nhìn chung, đấu thầu không chỉ là một quá trình giao dịch thương mại, mà còn là một công cụ quản lý và phân bổ nguồn lực hiệu quả, góp phần vào sự phát triển kinh tế bền vững và thịnh vượng cho cả doanh nghiệp và xã hội.