Cấp lại giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt.

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng
Mã thủ tục BXD-263425
Cấp thực hiện Cấp Bộ
Loại TTHC

TTHC được luật giao quy định chi tiết

Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng
Trình tự thực hiện

– Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị  cấp lại giấy phép xây dựng đến Bộ Xây dựng.

– Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Xây dựng có trách nhiệm xem xét  cấp lại giấy phép xây dựng.

Cách thức thực hiện Chủ đầu tư gửi hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ Xây dựng.
Thành phần hồ sơ
STTLoại giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
1– Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng, trong đó giải trình rõ lý do đề nghị cấp lại theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư số 15/2016/TT-BXD;

– Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp (đối với trường hợp bị rách, nát).

  02
  Số bộ hồ sơ 01 bộ
  Phí

  Không có thông tin

  Lệ phí

  Không có thông tin

  Mức giá

  Không có thông tin

  Thời hạn giải quyết Cấp lại giấy phép xây dựng: Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  Đối tượng thực hiện – Cá nhân
  Cơ quan thực hiện Bộ Xây dựng
  Cơ quan có thẩm quyền quyết định

  Không có thông tin

  Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ Xây dựng
  Cơ quan được ủy quyền

  Không có thông tin

  Cơ quan phối hợp

  Không có thông tin

  Kết quả thực hiện Giấy phép xây dựng được cấp lại
  Căn cứ pháp lý của TTHC
  Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có
  Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin
  Xem thêm:  Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình trong đô thị thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW quản lý