cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho các tổ chức thực hiện kiểm định đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng
Mã thủ tục B-BXD-263358-TT
Cấp thực hiện Cấp Bộ
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
Trình tự thực hiện

– Tổ chức có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động gửi Bộ Xây dựng 01 bộ hồ sơ đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận;

– Nộp phí thẩm định theo quy định của Bộ tài chính;

– Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Bộ Xây dựng có trách nhiệm thẩm định và cấp lại Giấy chứng nhận. Trường hợp không cấp lại Giấy chứng nhận thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

Gửi hồ sơ về trụ sở Bộ Xây dựng.

Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 – Đối với trường hợp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận, hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận;

+ Giấy chứng nhận đã được cấp;

+ Tài liệu chứng minh thay đổi về điều kiện cấp Giấy chứng nhận.

– Đối với Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận;

+ Giấy chứng nhận đã được cấp trong trường hợp bị hỏng.

 • Don de nghi cap lai (gia han) GCN du dk hd kiem dinh an toan lao dong.docx
02
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Phí Không có thông tin
Lệ phí $(document).ready(function () {
loadAjax(“/TTHC_UserControls/thutuc/BienTap/LePhi/viewlephi.aspx?ltsLP=22871”, “#contain_LePhi”);
});
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện Tổ chức có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận.
Cơ quan thực hiện Bộ Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ Xây dựng – 37 Lê Đại Hành – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Tổ chức đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động có bổ sung, sửa đổi điều kiện cấp Giấy chứng nhận hoặc Giấy chứng nhận bị hỏng, bị mất.

Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN ONLINE:

  Đánh Giá:
  ⭐️ Đánh Giá: ✅꧂5 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
  ✅ Cam Kết: ⚡꧂Uy Tín - Chất Lượng 🆗
  ⭐️ Dịch Vụ: 🔺Trọn Gói - Chính Xác
  ✅ Hỗ Trợ: ⚡ ꧂Toàn Quốc ⭕
  ⭐️ Hotline / Zalo: 🔺【0904.889.859 Ms.Hoa 】
  ✅ Chi Phí: ⚡Tiết kiệm - Ưu Đãi