Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng I

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng
Mã thủ tục BXD-263431
Cấp thực hiện Cấp Bộ
Loại TTHC

TTHC được luật giao quy định chi tiết

Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng
Trình tự thực hiện

  – Tổ chức đề nghị cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng I gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định qua mạng trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Cục Quản lý hoạt động xây dựng thuộc Bộ Xây dựng.

– Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Quản lý hoạt động xây dựng thông báo một lần bằng văn bản tới tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ.

– Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có trách nhiệm cấp chứng chỉ năng lực.

 

Cách thức thực hiện

Gửi hồ sơ qua mạng trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Cục Quản lý hoạt động xây dựng thuộc Bộ Xây dựng.

Thành phần hồ sơ
STTLoại giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
1Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo mẫu tại Phụ lục V Nghị định số 100/2018/NĐ-CP.
  01
  2Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu chứng chỉ năng lực đã được cấp, trường hợp bị mất chứng chỉ năng lực thì phải có cam kết của tổ chức đề nghị cấp lại.
   01
   Số bộ hồ sơ 01 bộ
   Phí

   Không có thông tin

   Lệ phí

   $(document).ready(function () {
   loadAjax(“/TTHC_UserControls/thutuc/BienTap/LePhi/viewlephi.aspx?ltsLP=107773”, “#contain_LePhi”);
   });

   Mức giá

   Không có thông tin

   Thời hạn giải quyết

   10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

   Đối tượng thực hiện Tổ chức hoạt động trong lĩnh vực giám sát thi công xây dựng công trình trong nước., Tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thi công xây dựng công trình trong nước, Tổ chức hoạt động trong lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trong nước, Tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình trong nước, Tổ chức hoạt động trong lĩnh vực lập quy hoạch xây dựng trong nước, Tổ chức hoạt động trong lĩnh vực khảo sát xây dựng trong nước
   Cơ quan thực hiện Cục Quản lý hoạt động xây dựng
   Cơ quan có thẩm quyền quyết định Bộ Xây dựng
   Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Số 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
   Cơ quan được ủy quyền

   Không có thông tin

   Cơ quan phối hợp

   Không có thông tin

   Kết quả thực hiện Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng I.
   Căn cứ pháp lý của TTHC
   Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

   Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu chứng chỉ năng lực đã được cấp, trường hợp bị mất chứng chỉ năng lực thì phải có cam kết của tổ chức đề nghị cấp lại.

    

    

   Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin
   Xem thêm:  Gia hạn GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh.