Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng
Mã thủ tục B-BXD-263354-TT
Cấp thực hiện Cấp Bộ
Loại TTHC

TTHC được luật giao quy định chi tiết

Lĩnh vực Khoa học công nghệ và môi trường
Trình tự thực hiện

-Tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng lập 01 bộ hồ sơ theo quy định và gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở của Bộ Xây dựng. Trường hợp nộp hồ sơ qua trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, thực hiện theo văn bản hướng dẫn về giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến theo quy định của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

-Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu các tài liệu chưa đầy đủ, hợp lệ, Bộ Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn để bổ sung và hoàn thiện;

– Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ các tài liệu hợp lệ, Bộ Xây dựng sẽ tổ chức đánh giá tại phòng thí nghiệm;

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có biên bản đánh giá thực tế và kết quả khắc phục (nếu có) đạt yêu cầu, Bộ Xây dựng có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

 

Cách thức thực hiện

Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở của Bộ Xây dựng.

 

Thành phần hồ sơ
STTLoại giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
1 – Đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;
  04
  2– Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép đầu tư;
   3– Danh sách cán bộ quản lý trực tiếp (trưởng/phó phòng thí nghiệm), thí nghiệm viên kèm theo các văn bằng, chứng chỉ được đào tạo liên quan;
    4– Các tài liệu chứng minh năng lực hoạt động thí nghiệm đáp ứng các yêu cầu chung của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2007 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005 và đáp ứng các yêu cầu cụ thể phù hợp với các chỉ tiêu thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
     Số bộ hồ sơ 01 bộ
     Phí

     Không có thông tin

     Lệ phí

     Không có thông tin

     Mức giá

     Không có thông tin

     Thời hạn giải quyết

     20 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ các tài liệu hồ sơ hợp lệ.

     Đối tượng thực hiện – Các tổ chức và cá nhân có liên quan
     Cơ quan thực hiện Bộ Xây dựng
     Cơ quan có thẩm quyền quyết định Bộ Xây dựng
     Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ Xây dựng – 37 Lê Đại Hành – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
     Cơ quan được ủy quyền

     Không có thông tin

     Cơ quan phối hợp

     Không có thông tin

     Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
     Căn cứ pháp lý của TTHC
     Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

     Tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng đáp ứng các điều kiện năng lực quy định tại khoản 2 Điều 5 của Nghị định số 62/2016/NĐ-CP:

     a) Là tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật;

     b) Đáp ứng các yêu cầu chung của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2007 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005 và đáp ứng các yêu cầu cụ thể phù hợp với các chỉ tiêu thí nghiệm đăng ký;

     c) Người quản lý trực tiếp hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng phải tốt nghiệp đại học chuyên ngành phù hợp với một trong các lĩnh vực thí nghiệm của tổ chức;

     d) Có thí nghiệm viên phải tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên và có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp cho mỗi lĩnh vực thí nghiệm.

      

     Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin
     Xem thêm:  Điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.