Căn cứ xác định dự án có cấu phần xây dựng

Dự án có cấu phần xây dựng là dự án đầu tư: Xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng dự án đã đầu tư xây dựng, bao gồm cả phần mua tài sản, mua trang thiết bị của dự án.

142813baoxaydung_29
Ảnh minh họa

Ông Bùi Mạnh Cường (Hà Nội) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp vấn đề sau:

Các dự án trồng cây xanh sử dụng vốn đầu tư công cấp huyện, cấp xã quản lý bao gồm các công tác: Dọn dẹp mặt bằng, đánh chuyển, cắt tỉa tán cây, chặt hạ cây, mua cây xanh mới, mua đất trồng cây, đào hố, đắp đất trồng cây, chống cây; không xây bó bồn cây; trong thiết kế – dự toán có áp dụng các mã hiệu thuộc bộ đơn giá xây dựng công trình – phần xây dựng và quy trình, định mức kinh tế, kỹ thuật đơn giá duy trì công viên, cây xanh trên địa bàn, các định mức quản lý dự án và tư vấn đầu tư theo Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ Xây dựng thì thuộc loại dự án có cấu phần xây dựng hay không có cấu phần xây dựng và do cơ quan nào chủ trì thẩm định dự án?

Xem thêm:  Báo cáo điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, Trà Vinh

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 6 Luật Đầu tư công:

“Điều 6. Phân loại dự án đầu tư công

1. Căn cứ vào tính chất, dự án đầu tư công được phân loại như sau:

a) Dự án có cấu phần xây dựng là dự án đầu tư: Xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng dự án đã đầu tư xây dựng, bao gồm cả phần mua tài sản, mua trang thiết bị của dự án”.

Đề nghị ông đối chiếu quy định trên với quy mô dự án của mình để xác định.

Ngày 28/8/2018, UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các dự án đầu tư công của TP. Hà Nội. Do đó, đề nghị ông gửi câu hỏi đến UBND TP. Hà Nội để được giải đáp cụ thể.

Theo Chinhphu.vn

 

Nguồn: Báo Xây Dựng