Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (cấp Bộ)

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Xây dựng
Mã thủ tục BXD-263444
Cấp thực hiện Cấp Bộ
Loại TTHC

Không có thông tin

Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng
Trình tự thực hiện

– Chủ đầu tư gửi hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng (với công trình thực hiện thiết kế 3 bước), hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (với công trình thực hiện thiết kế 2 bước) đến cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng hoặc các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đối với các công trình thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng.

– Đối với các hồ sơ trình thẩm định không đảm bảo điều kiện thẩm định theo quy định, cơ quan chuyên môn về xây dựng có văn bản gửi người đề nghị thẩm định nêu rõ lý do và từ chối thực hiện thẩm định.

– Trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng không đủ điều kiện thực hiện công tác thẩm định, trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về xây dựng có văn bản yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp tổ chức có năng lực phù hợp theo quy định để ký hợp đồng thẩm tra phục vụ công tác thẩm định. Thời gian thực hiện thẩm tra không vượt quá 20 ngày đối với công trình cấp I, cấp đặc biệt; 15 ngày đối với công trình cấp II và cấp III; 10 ngày đối với các công trình còn lại. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi kết quả thẩm tra, hồ sơ thiết kế đã đóng dấu thẩm tra cho cơ quan chuyên môn về xây dựng để làm cơ sở thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi theo đường bưu điện.

Thành phần hồ sơ
STTLoại giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
1– Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng (theo Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục II Nghị định số 59/2015/NĐ-CP);
– Thuyết minh thiết kế, các bản vẽ thiết kế, các tài liệu khảo sát xây dựng liên quan.
– Bản sao quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình kèm theo hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt hoặc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình, trừ công trình nhà ở riêng lẻ.
– Bản sao hồ sơ về điều kiện năng lực của các chủ nhiệm, chủ trì khảo sát, thiết kế xây dựng công trình; văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có).
– Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về sự phù hợp của hồ sơ thiết kế so với quy định hợp đồng.
– Dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách.
– Báo cáo kết quả thẩm tra (nếu có).
07
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

$(document).ready(function () {
loadAjax(“/TTHC_UserControls/thutuc/BienTap/LePhi/viewlephi.aspx?ltsLP=103162”, “#contain_LePhi”);
});

Mức giá

Không có thông tin

Thời hạn giải quyết

– Đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I: không quá 40 ngày.

– Đối với công trình cấp II và cấp III: không quá 30 ngày.

– Đối với các công trình còn lại: không quá 20 ngày.

Đối tượng thực hiện – Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện Bộ quản lý ngành, Cơ quan chuyên môn được Bộ, cơ quan ngang Bộ giao
Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Không có thông tin

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

– Cơ quan chuyên môn về xây dựng của Bộ Xây dựng, các Bộ quản lý công trình chuyên ngành; Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Kết quả thực hiện – Văn bản về kết quả thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng được lập theo Mẫu số 07 Phụ lục II Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN ONLINE:

  Đánh Giá:
  ⭐️ Đánh Giá:✅꧂5 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
  ✅ Cam Kết:⚡꧂Uy Tín - Chất Lượng 🆗
  ⭐️ Dịch Vụ:🔺Trọn Gói - Chính Xác
  ✅ Hỗ Trợ:⚡ ꧂Toàn Quốc ⭕
  ⭐️ Hotline / Zalo:🔺【0904.889.859 Ms.Hoa 】
  ✅ Chi Phí:⚡Tiết kiệm - Ưu Đãi