Tag: huấn luyện an toàn

Huấn Luyện An Toàn Làm Việc Trên Cao Nhóm 3 theo NĐ44

huanluyen at lv trencao 1

Huấn luyện an toàn cho người làm việc trên cao theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 và Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 8 năm 2020. Đặc biệt, nhóm thứ ba của quy định huấn luyện an toàn lao động trên cao là những nhân viên có yêu cầu…

error: Alert: Content selection is disabled!!