Tag: hồ sơ mời thầu là gì

Hồ sơ mời thầu trong hoạt động xây dựng là gì?

Hồ sơ mời thầu

Câu hỏi: Hồ sơ mời thầu trong hoạt động xây dựng là gì? Trả Lời: Hồ sơ mời thầu trong hoạt động xây dựng là tài liệu do chủ đầu tư lập và phát hành cho nhà thầu để làm căn cứ chuẩn bị hồ sơ dự thầu. Chủ đầu tư có thể giao cho đơn…

error: Alert: Content selection is disabled!!