Hồ sơ mời thầu trong hoạt động xây dựng là gì?

Câu hỏi: Hồ sơ mời thầu trong hoạt động xây dựng là gì?

Hồ sơ mời thầu
Hồ sơ mời thầu

Trả Lời:
Hồ sơ mời thầu trong hoạt động xây dựng là tài liệu do chủ đầu tư lập và phát hành cho nhà thầu để làm căn cứ chuẩn bị hồ sơ dự thầu.

Chủ đầu tư có thể giao cho đơn vị chuyên môn trực thuộc hoặc thuê tổ chức, cá nhân lập hồ sơ mời thầu. Nội dung hồ sơ mời thầu gồm:
1. Thông tin về gói đấu thầu;
2. Các yêu cầu nhà thầu kê khai, đề xuất;
3. Chỉ dẫn đối với nhà thầu.
Hồ sơ mời thầu do người quyết định đầu tư phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt và chỉ sử dụng cho một lần trong đấu thầu. Hồ sơ mời thầu áp dụng cho đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế; trường hợp chỉ định thầu chủ đầu tư không lập Hồ sơ mời thầu mà chỉ lập hồ sơ yêu cầu.

Vậy hồ sơ mời thầu yêu cầu là gì?

Hồ sơ yêu cầu là tài liệu do chủ đầu tư lập và gửi cho nhà thầu dự kiến chỉ định để làm căn cứ cho nhà thầu lập hồ sơ đề xuất. Nội dung hồ sơ yêu cầu bao gồm:
1. Thông tin về gói thầu;
2. Yêu cầu nhà thầu kê khai, đề xuất;
3. Chỉ dẫn đối với nhà thầu.

———————————-

Xem thêm:  Chủ đề về An Toàn Điện phòng ngừa và mối nguy hiểm rủi ro

Các đơn vị, cá nhân muốn tham gia đấu thầu bắt buộc phải có chứng chỉ đấu thầu
Mọi chi tiết về khóa học đấu thầu, cấp chứng chỉ đấu thầu xin vui lòng liên hệ với đơn vị chúng tôi.
Viện Đào Tạo Cán Bộ Xây Dựng
VPGD: TM27A, Tầng 3 – Tòa A1 Phương Đông GreenPark – Số 1 Trần Thủ Độ, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP.Hà Nội
Tel: 04 6686 8910 – Fax: 043 257 9999
Hotline: 0904 889 859 ( Ms.Hoa)
Website: Http://vienxaydung.edu.vn