Tag: chứng chỉ môi giới bất động sản

Bắt Buộc Phải Có Chứng Chỉ Hành Nghề Bất Động Sản

Chứng chỉ hành nghề bất động sản

Hành nghề môi giới bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 11/2015/TT-BXD quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn…

error: Alert: Content selection is disabled!!